Opptak

Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi

Opptak

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

OBS! Studieprogrammet har ikke opptak høst 2024

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

REALFA: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 10 plasser. Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 62.8 58.7
2022 66.3 59.8
2021 67.6 60.2