Studiets oppbygning

Biologi og kjemi, realfag - årsstudium

Studiets oppbygning

Emner i årsstudiet biologi og kjemi

Studenter som ønsker å ta et årsstudium (60 sp) i biologi og kjemi må ta emner som oppsatt i studieplan.

Alle emnene er obligatoriske. (Dvs. at andre emner ikke kan velges inn i årsstudiet.)

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Hva er et årstudium?

Hva er et årstudium?

Et årsstudium er en samlebetegnelse for studier av et omfang på to semestre (60 studiepoeng). Et årsstudium kan senere, helt eller delvis, inngå i et bachelorprogram eller i et 5-årig, integrert masterprogram i realfag. Noen årsstudier kan gi kompetanse
for å undervise i det aktuelle faget i skolen.

Årsstudiet i biologi og kjemi alene gir ikke kompetanse for å undervise i den videregående skole i biologi eller kjemi.