Automatiseringsteknikk

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Automatiseringsteknikk

– Studiets oppbygging


Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester (á 30 studiepoeng). Studiet er rettet mot og tilpasset utviklingen innenfor den moderne teknologidrevne industrien. Det blir lagt vekt på å få til et fruktbart samarbeid med industribedrifter gjennom prosjektoppgaver og bedriftsbesøk. Det er også mulighet for å ta 10 studiepoeng styrt praksis i en bedrift som valgfag i 5. semester.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan