Automatiseringsteknikk

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Automatiseringsteknikk

Bilde automasjon

Bilsimulator

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt elektroingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.

Om automatiseringsteknikk


Om automatiseringsteknikk

Samfunnet er i en gjennomgripende omstilling der automatisering og digitalisering er nøkkelteknologier for vår moderne levemåte. Derfor er det et stort behov for våre nyutdannede ingeniører.

Fagområdet automatisering kombinerer datateknologi, elektronikk og mekanikk for å skape effektive roboter og styresystemer. Tidligere har teknologien fokusert på å revolusjonere industrien, men nå gjør den sitt inntog direkte i vår hverdag.

Automatisering griper stadig sterkere inn i helsesektoren som en muliggjørende teknologi til å forenkle hverdagen for både pasienter og helsepersonell. For eksempel kan 3D-scanning av kroppsdeler og 3D-printing brukes for produksjon av pasienttilpassede proteser og støtteskinner.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter i samarbeid med medstudenter og bedrifter der du får være med å løse realistiske problemstillinger ved bruk av roboter og styringssystemer. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 45 plasser og alle i førstegangsvitnemålskvoten kom inn. I ordinær kvote var opptaksgrensen 49,9 poeng.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til jobber både innen landbasert industri og offshore. Typiske arbeidsoppgaver ligger innenfor programmering, elektronikk og mekanikk, ofte kalt mekatronikk. Mange av våre ingeniører får jobb i de maritime bedriftene i regionen. Der arbeider de med teknologi og problemstillinger rettet mot skip/offshore- og oljebransjen internasjonalt.


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring mikrokontrollere og elektronikk, styresystemer og måleteknikk med tilgrensende fagområder. Du lærer å bruke de samme utviklingsverktøy som brukes i næringslivet. I tillegg underviser vi matematikk og realfag slik som ingeniørutdanningen krever.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Det er også mulighet for å ta 10 studiepoeng praksis i en bedrift. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 017AU
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 017

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.