Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Automatiseringsteknikk

Bilsimulator
 

Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for Y-vei og TRES er torsdag 5. juni

For deg som har fått opptak gjennom Y-veien eller Tresemesterordningen (TRES) er det studiestart tirsdag 5. juni kl. 09.00.

Sted: NTNU i Ålesund, auditorium Fogdegården.

Oppstart for studiene

Bachelor, master, og forkursstudenter

Torsdag 16.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 10:00  Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer og 1.års studenter ved Master i simulering og visualisering. Fra kl 09:15 Fagseksjonene har eget program. Felles info for studentene
Kl 09:15 - 10:00 Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Fortsetter i rom L160 og L163 i data- og elektrolab i lab-bygg etter inndeling i grupper Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 10:00-12:00 Rom L160 og L153 Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Obligatorisk oppstartsprogram 
 Kl 09:15 – 12:00 Rom C219 Master i simulering og visualisering Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 09:15 -10:00 Naftadjupet Forkurs for ingeniørutdanning Felles informasjon
Kl 10:15 -12:00 Rom G239 og G328B Forkurs for ingeniørutdanning Obligatorisk oppstartsprogram

Fredag 17.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 09:15 – 14:00 Rom G239
og 328B
Forkurs for ingeniørutdanning Undervisning
Kl 09:15 – 14:00 Rom L160
og L163
Bachelor ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer Arbeid med oppstarts-oppgavene
Kl 14:15-15:00 Fogdegården Forkursstudentene, 1.års ingeniørstudentene (automatisering-, data og elkraftteknikk og 1.års mastergradstudenter i  simulering og visualisering som har behov for kurs.) Kurs i Blackboard og Studentweb

Mandag 20.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 14:00    Undervisning etter timeplan for alle grupper Undervisning
    2. - og 3. års bachelorstudenter starter etter timeplan. For annen informasjon, se Blackboard.

Oppstart


Tidspunktene er med forbehold om endringer


Om automatiseringsteknikk

Samfunnet er i en gjennomgripende omstilling der automatisering og digitalisering er nøkkelteknologier for vår moderne levemåte. Derfor er det et stort behov for våre nyutdannede ingeniører.

Fagområdet automatisering kombinerer datateknologi, elektronikk og mekanikk for å skape effektive roboter og styresystemer. Tidligere har teknologien fokusert på å revolusjonere industrien, men nå gjør den sitt inntog direkte i vår hverdag.

Automatisering griper stadig sterkere inn i helsesektoren som en muliggjørende teknologi til å forenkle hverdagen for både pasienter og helsepersonell. For eksempel kan 3D-scanning av kroppsdeler og 3D-printing brukes for produksjon av pasienttilpassede proteser og støtteskinner.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter i samarbeid med medstudenter og bedrifter der du får være med å løse realistiske problemstillinger ved bruk av roboter og styringssystemer. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.

 

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 60 plasser og alle i førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote kom inn.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til jobber både innen landbasert industri og offshore. Typiske arbeidsoppgaver ligger innenfor programmering, elektronikk og mekanikk, ofte kalt mekatronikk. Mange av våre ingeniører får jobb i de maritime bedriftene i regionen. Der arbeider de med teknologi og problemstillinger rettet mot skip/offshore- og oljebransjen internasjonalt.


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring mikrokontrollere og elektronikk, styresystemer og måleteknikk med tilgrensende fagområder. Du lærer å bruke de samme utviklingsverktøy som brukes i næringslivet. I tillegg underviser vi matematikk og realfag slik som ingeniørutdanningen krever.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Det er også mulighet for å ta 10 studiepoeng praksis i en bedrift. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 017AU
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 017

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag