Elkraftsystemer

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Elkraftsystemer

– Studiets oppbygging


Studiet følger Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning, merknader til forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet 03.02.2011. Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester á 30 studiepoeng.


Første studieår

I første studieår ligger grunnleggende emner i matematikk, fysikk og kjemi, elektronikk, mikrokontrollere og introduksjon til ingeniørfaget. I tilleggg kommer innføringsemnet grunnlag i elektrisk energiforsyning.


Andre studieår

I det andre studieåret er det fokus på emner som kjennetegner fagområdet, slik som måleteknikk, industrielle styringer, reguleringsteknikk, elektriske maskiner og kraftelektronikk og elektriske kraftsystemer. I tillegg er det supplerende emner i matematikk og statistikk.


Tredje studieår

I tredje studieår er det systemorienterte fag der teknologien settes inn i en organisatorisk ramme. Femte semester er reservert for valgfrie emner. Dette skal gi en spesialisering/fordypning i studiet. Studentene kan også velge et 10 studiepoeng tilrettelagt praksisprosjekt i ei bedrift.

Det legges til rette for at første delen av tredje studieåret kan gjennomføres ved en annen høgskole/universitet. I slutten av tredje studieår skal du skrive en bacheloroppgave på 20 studiepoeng. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan