Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Elkraftsystemer

Studenter måler
 

Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for Y-vei og TRES er torsdag 5. juni

For deg som har fått opptak gjennom Y-veien eller Tresemesterordningen (TRES) er det studiestart tirsdag 5. juni kl. 09.00.

Sted: NTNU i Ålesund, auditorium Fogdegården.

Oppstart for studiene

Bachelor, master, og forkursstudenter

Torsdag 16.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 10:00  Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer og 1.års studenter ved Master i simulering og visualisering. Fra kl 09:15 Fagseksjonene har eget program. Felles info for studentene
Kl 09:15 - 10:00 Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Fortsetter i rom L160 og L163 i data- og elektrolab i lab-bygg etter inndeling i grupper Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 10:00-12:00 Rom L160 og L153 Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Obligatorisk oppstartsprogram 
 Kl 09:15 – 12:00 Rom C219 Master i simulering og visualisering Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 09:15 -10:00 Naftadjupet Forkurs for ingeniørutdanning Felles informasjon
Kl 10:15 -12:00 Rom G239 og G328B Forkurs for ingeniørutdanning Obligatorisk oppstartsprogram

Fredag 17.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 09:15 – 14:00 Rom G239
og 328B
Forkurs for ingeniørutdanning Undervisning
Kl 09:15 – 14:00 Rom L160
og L163
Bachelor ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer Arbeid med oppstarts-oppgavene
Kl 14:15-15:00 Fogdegården Forkursstudentene, 1.års ingeniørstudentene (automatisering-, data og elkraftteknikk og 1.års mastergradstudenter i  simulering og visualisering som har behov for kurs.) Kurs i Blackboard og Studentweb

Mandag 20.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 14:00    Undervisning etter timeplan for alle grupper Undervisning
    2. - og 3. års bachelorstudenter starter etter timeplan. For annen informasjon, se Blackboard.

Oppstart


Tidspunktene er med forbehold om endringer


Om elkraftsystemer

Hvordan ville dagens samfunn se ut uten strøm? Vi er stadig mer og mer avhengig av sikker tilgang til elektrisk energi – og det er viktig at energien produseres, overføres og brukes på en miljøvennlig måte.

Fremtiden er elektrisk

Kraftsektoren er i en dynamisk utvikling. Digitaliseringen av kraftnettet og en elektrifisering av samfunnet skaper nye spennende utfordringer for elkraftingeniører. Vi får automatiske strømmålere som muliggjør et smartere kraftnett med bedre utnyttelse av strømmen.

Transportsektoren og utstyr på for eksempel skip og i industrien elektrifiseres. Men elkraft er ikke bare kraftnettet som levere strømmen for å lade elbiler og elektriske skip. Elkraft er for eksempel også knyttet til el-motorer og kraftelektronikk som finnes blant annet i kraner, vinsjer og driftsmaskineri i moderne skip. 

Vil du være med å lage morgendagens kraftsystem, løse våre energiproblemer eller utvikle det som alle har behov for? Da bør du søke elkraftsystemer!


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 15 plasser og alle i førstegangsvitnemålskvoten og ordinært opptak inn. 


Jobbmuligheter

En bachelorgrad som ingeniør i elkraftsystemer vil gi deg spennende jobbmuligheter i ulike bransjer, blant annet innen maritim næring og energiverk.

Du kan jobbe med planlegging, utvikling eller drift av elektriske kraftsystemer på land eller offshore. Dette gjelder hele veien fra produksjon i et kraftverk til stikkontakten. Eller du kan utvikle komponenter for disse systemene.


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring i elektro og elektriske kraftsystemer med tilgrensende fagområder. I tillegg underviser vi for eksempel reguleringsteknikk, matematikk og realfag.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 006EK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 006

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag