Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Elkraftsystemer

To studenter i verksted

Om elkraftsystemer

Elkraft er et bredt fagområde som dekker produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi. Studiet vil ha fokus på miljøvennlig energiproduksjon og gi en bred oversikt over utviklingen innenfor energiområdet. I moderne skip er det meste av utstyret drevet med elektrisk energi, fra driftsmaskineri til kraner og vinsjer.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Studieåret 2017-2018 kom alle kvalifiserte søkere inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad som ingeniør i elkraftsystemer vil gi deg spennende jobbmuligheter i ulike bransjer, blant annet innen maritim næring og energiverk.


Studiets oppbygging

Studiet har et tett samarbeid med næringslivet både på utvikling og drift.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.
 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i elkraft
Studieprogramkode: 006EK
Studiekode: 194 006
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Institutt for IKT og realfag

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Opptakskrav: Generell studiekompetanse,
R1+R2 + Fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: Alle

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.