Elkraftsystemer

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Elkraftsystemer

bilde elkraft

Studenter måler

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt elektroingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.

Om elkraftsystemer


Om elkraftsystemer

Hvordan ville dagens samfunn se ut uten strøm? Vi er stadig mer og mer avhengig av sikker tilgang til elektrisk energi – og det er viktig at energien produseres, overføres og brukes på en miljøvennlig måte.

Fremtiden er elektrisk

Kraftsektoren er i en dynamisk utvikling. Digitaliseringen av kraftnettet og en elektrifisering av samfunnet skaper nye spennende utfordringer for elkraftingeniører. Vi får automatiske strømmålere som muliggjør et smartere kraftnett med bedre utnyttelse av strømmen.

Transportsektoren og utstyr på for eksempel skip og i industrien elektrifiseres. Men elkraft er ikke bare kraftnettet som levere strømmen for å lade elbiler og elektriske skip. Elkraft er for eksempel også knyttet til el-motorer og kraftelektronikk som finnes blant annet i kraner, vinsjer og driftsmaskineri i moderne skip. 

Vil du være med å lage morgendagens kraftsystem, løse våre energiproblemer eller utvikle det som alle har behov for? Da bør du søke elkraftsystemer!


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 15 plasser og alle i førstegangsvitnemålskvoten kom inn. I ordinær kvote var opptaksgrensen 42,4 poeng.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad som ingeniør i elkraftsystemer vil gi deg spennende jobbmuligheter i ulike bransjer, blant annet innen maritim næring og energiverk.

Du kan jobbe med planlegging, utvikling eller drift av elektriske kraftsystemer på land eller offshore. Dette gjelder hele veien fra produksjon i et kraftverk til stikkontakten. Eller du kan utvikle komponenter for disse systemene.


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring i elektro og elektriske kraftsystemer med tilgrensende fagområder. I tillegg underviser vi for eksempel reguleringsteknikk, matematikk og realfag.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 006EK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 006

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.