Linjeforeiningar

Student i Gjøvik

Linjeforeiningar

Linjeforeningene ved NTNU i Gjøvik

Tre studenter henger opp ballonger og smiler. Foto
Linjeforeininga Inga frå ein tidlegare linjeforeiningsdag.  Foto: NTNU

Ei linjeforeining er ein studentorganisasjon med tilknyting til eitt eller fleire studieprogram. Ved NTNU i Gjøvik har vi fem linjeforeiningar.

Linjeforeiningane er ein god stad å starte dersom du vil engasjere deg sosialt og fagleg. Dei arrangerer mykje gøy og nyttig som gjesteførelesingar, karrieredagar, julebord og andre sosiale samkomer. 

Linjeforeiningane ved NTNU i Gjøvik: 

FRESK - Linjeforeininga for helsefag - FRESK på Facebook

Darling - Linjeforeininga for design- og mediefag - Darling på Facebook

INGa - Linjeforeininga for teknologifag - INGa på Facebook

LOGIN - Linjeforeininga for IT - LOGIN på Facebook

RIK - Linjeforeininga for økonomi, leiing og logistikkfag - RIK på Facebook