Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Illustasjonsfoto sosialantropolgisk institutt - Marked i Lusaka.

Institutt for sosialantropologi tilbyr undervisning i afrikastudier og sosialantropologi, i tillegg til å drive sosialantropologisk forskning. Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.

Antropologiens rolle i dag (EASA erklæring fra 2015)

Nyheter

Vi har ledig to faste stillinger som førsteamanuensis i sosialantropologi med søknadsfrist 15. august 2018. 
Utlysning til stilling med hovedfokus organisasjon og bærekraft.
Utlysning til stilling med hovedfokus teknologi.

PhD Ethnographic Methods Course in Social Anthropology;

"From Ethnoscapes to Screenscapes"
Dates and venue: October 17th-19th 2018, Campus Dragvoll, Trondheim
Registration: Send email to kontakt@sosant.ntnu.no by August 1st, 2018

Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Ledelse

Telefon: +47 73 55 89 07 

E-post: kontakt@sosant.ntnu.no

Besøksadresse: Institutt for sosialantropologi, bygg 7 nivå 4, NTNU Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, 7048 Trondheim. 

Postadresse: Institutt for sosialantropologi, NTNU, 7491 Trondheim

Institutt for sosialantropologi på Facebook Facebook


Norsk antropologisk forening

Nasjonalt fagråd for sosialantropologi

Gutt rekker opp hånda. Foto: Kim Ramberghaug

 

 

 

Fire gutter i gruppearbeid. Foto: Lena Knutli