Driftsstyret NTNU SeaLab

Driftsstyret NTNU SeaLab

 

Kjetil Rasmussen
(Styrets leder - Inst. for biologi)

Hallstein Hemmer
(Inst. for kjemi)

Andreas Møllerløkken
(Inst. for bioteknologi og matvitenskap)

Tove Havnegjerde
(Inst. for biologiske fag Ålesund)

Trygve Eikevik
(Inst. for energi- og prosessteknikk - IV-fakultetet)

Alexandra Neyts
(TSO Oceans - Inst. for marin teknikk)