Marine studietilbud ved NTNU

Marine studietilbud ved NTNU

 

NTNU SeaLab er utstyrt med et forelesingsrom med plass til 60 studenter og muligheter for videooverføring. I tillegg er det to mindre møterom med plass til 10 personer i hver som kan slås sammen til et større rom, samt en undervisningslab med plass til 20 personer. Fakultet for naturvitenskap tilbyr studieplasser på bachelor, master- og ph.d. nivå på flere marine studier med aktivitet på SeaLab. Det er også muligheter for studenter fra andre fakultet å jobbe med marine studentoppgaver på lab fasilitetene våre. Studenter som skal jobbe på SeaLab tilbys lesesalsplass i vårt åpne kontorlandskap. 

Bachelorstudenter med undervisning på SeaLab årlig: 35
Masterstudenter med aktivitet på SeaLab årlig: 33 
Stipendiater på SeaLab i 2022: 14

Foto av et rom med bord og stoler
Fellesområde for studenter og ansatte på NTNU SeaLab. Foto: Per Henning/NTNU.

Aktuelle studietilbud