Marine studietilbud ved NTNU

Marine studietilbud ved NTNU

 

NTNU Senter for fiskeri og havbruk har studieplasser både for Master- og ph.d.-studenter. Flere fakulteter som har aktivitet ved senteret tilbyr forskningsbasert marin utdannelse med hovedfokus på:

  • Akvakultur og akvakulturteknologi
  • Marin bioteknologi, inkludert prosessering av marine bioressurser
  • Marin miljøforurensning
  • Havområdeutforskning - marin teknologi

 


Aktuelle studietilbud

Aktuelle studietilbud

 

Bachelor

Masterprogram NTNU - NV-fakultetet

Ph.d.-programmer ved NTNU

Kontakt

Kontakt

 

Arne Kjøsnes (Driftsleder)

Kjell Inge Reitan (Leder brukerutvalget)