Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hatlebakk, Maja K Viddal; Hoarau, Galice Guillaume; Søreide, Janne; Niehoff, Barbara; Graeve, Martin. (2019) New insights into Calanus glacialis and C. finmarchicus distribution, life histories and physiology in high-latitude seas. 2019. ISBN 978-82-93165-32-3.