Infrastruktur/fasiliteter ved NTNU SeaLab

Infrastruktur/fasiliteter ved NTNU SeaLab

 

Undervisningsfasiliteter

 • Forelesningsrom med mulighet for video-overføring. Rommet har plass til maks 45 personer og brukes til forelesning i ordinære NTNU kurs og som møterom.  
 • Undervisningslaboratorium med plass til 20 personer
 

Analyselaboratorium

 

Biokjemisk laboratorium

 • Analyse av fettsyresammensetnings med GC.
 • Lipidklasseanalyser med HPTLC
 • Energirike fosfater med HPLC
 • Aminosyrer med HPLC
 • Enzymanalyser med spektrofotometer
 • Enzymer og algeanalyser med spektrofluorometer
 • Protein- og hormonanalyser med ELISA

Mikroskopi laboratorium

 • Histologi: vevsfiksering, innstøpning og snitting, mikroskopering, preparering for elektronmikroskopi, bildeanalyser ved bruk av mikroskop, tegnebrett og snitt-skanner.
 • Immunohistokjemi
 • Histokjemi
 • In situ hybridisering
 • Stereologi
 • Farging av brusk og bein i fiskelarver
 • Telling av planktonsamfunn

Isotoplaboratorium

 • Laboratoriet er utstyrt for gjennomføring av forsøk med isotopene C14 og tritium. Telling av prøver ved hjelp av beta- teller.
   

Forsøkslaboratorium

Forsøkslaboratoriene er utstyrt med både ferskvann og sjøvannstilkobling:

 • Algedyrkingslaboratorium (stamkulturskap, mellomkultur-enheter, storkulturenheter*)
 • Makroalgelaboratorium*
 • Dyreplanktonlaboratorium*
 • Prosess-styrt fiskelarve kulturenheter – CODTECH*
 • Forsøkshall for fisk med mulighet for resirkulering (RAS)
 • Dypvannslaboratorium*

*Organisert sammen med SINTEF Ocean