Infrastruktur/fasiliteter ved NTNU SeaLab

Infrastruktur/fasiliteter ved NTNU SeaLab

 

Undervisningsfasiliteter

 • Forelesningsrom med mulighet for video-overføring. Rommet har plass til maks 60 personer og brukes til forelesning i ordinære NTNU kurs og som møterom.  
 • Undervisningslaboratorium med plass til 20 personer
 • Lesesalsplasser i åpent kontorlandskap
 • Grupperom 
Foto av studenter som jobber på laboratorium
Studentlab på NTNU SeaLab. Foto: Bengt Finstad/NTNU

Forsøkslaboratorier

Forsøkslaboratoriene er temperaturkontrollerte og er utstyrt med både ferskvann og sjøvannstilkobling med temperaturkontroll for forsøk med fisk, virvelløse dyr og dyre- og planteplankton: 

 • Klimarom med fasiliteter for eksperimenter og dyrking
 • Prosess-styrte kulturenheter for fiskelarver – CODTECH 
 • Forsøkshall for fisk opp til 250 gram med mulighet for resirkulering (RAS)
 • Mini-RAS systemer for testing og utvikling
 • Raceway for fisk opp til 1000 gram
 • Algedyrkingslaboratorium (stamkulturskap, mellomkultur-enheter, storkulturenheter*)
 • Makroalgelaboratorium*
 • Fasiliteter for dyrking av Artemia og rotatorier*

*Organisert sammen med SINTEF Ocean

Mer informasjon om forsøkslaboratorier 

To personer som ser på algeprøver
Forsøk med alger på klimarom. Foto: Per Henning/NTNU

Analyselaboratorier

I tillegg til forsøkslaboratoriene finnes det diverseulike fasiliteter på SeaLab for prøvetaking og analyse av biologiske prøver. Dette inkluderer et morfologisk laboratorium utstyrt for preparering av prøver for ulike mikroskopiteknikker, histokjemi / immunhistokjemi, og farging av brusk og bein. Det er også et biokjemisk laboratorium for analyse av fettsyrer, energirike fosfater, aminosyrer, enzymer, proteiner og hormoner. 

Mer informasjon om analyselaboratorier 

Foto av to personer som ser på en skjerm
Arbeid med snitt fra en fisk. Foto: Per Henning/NTNU

Booke lab på SeaLab

Booke lab på SeaLab

Ansatte på NTNU og SINTEF kan finne og booke labplass på SeaLab via Bookitlab:

 

Logo for labstyringssystemet Bookitlab

 

Planlegger du et prosjekt på SeaLab?

Ta kontakt før du sender en prosjektsøknad så vi kan hjelpe deg med å vurdere om våre fasiliteter er egnet for ditt forsøk!

 

Prisliste 2024

Oppdragsprosjekter og eksterne brukere: 189 NOK/time

Bidragsprosjekter og internfinansierte brukere: 164 NOK/time