Analyselaboratorier

Analyselaboratorier

På SeaLab er det ulike laboratorier for preparering og analyse av biologiske prøver. 

Morfologisk laboratorium

 

Hovedaktiviteter

 • Preparering til ulike mikroskopiteknikker slik som innstøping i parafin, Technovit (plast) og Epon (Lysmikroskopi/TEM)
 • Histokjemi/ immunhistokjemi
 • Farging av brusk og bein i fiskelarver
Foto av to personer som jobber på lab
Arbeid på morfologilab. Foto: Per Henning/NTNU

Utstyr

 • Mikrotomer til parafin/plast
 • Ultramikrotom
 • Fremføringsmaskin for parafin og støpesenter
 • Lysmikroskop/fluorescensmikroskop/kamerasystemer
 • Stereoluper med kamera
 • Skanner for digitalisering av snitt for mikroskopering
 • Digitale tegnebrett for morfologiske analyser

 

Ansvarlig ingeniør

Biokjemisk laboratorium

Biokjemisk laboratorium

 • Analyse av fettsyresammensetnings med GC-MS*
 • Lipidklasseanalyser med HPTLC*
 • Energirike fosfater med HPLC*
 • Aminosyrer med HPLC*
 • Enzymanalyser med spektrofotometer
 • Enzymer og algeanalyser med spektrofluorometer
 • Protein- og hormonanalyser med ELISA

*Disse instrumentene er for tiden uten operatør og er derfor midlertidig ute av drift.

 

Isotoplaboratorium

Laboratoriet er klassifisert for gjennomføring av forsøk med isotopene C14 og tritium, samt telling av prøver ved hjelp av beta-teller.