TverrPraks

Praksis - Helse og sosialfag

TverrPraks

Video om tverrpraks

Tverrfaglig samarbeidslæring i praksis (TverrPraks) er ett av flere bidrag ved NTNU for å styrke studentenes kompetanse i tverrfaglig samarbeid. TverrPraks har som mål å forberede studenter til tverrfaglig samhandling i arbeidslivet. 

Informasjon til deg som deltar i TverrPraks som pasient eller bruker

Informasjon til praksisstedene

Det spesielle med TverrPraks er at det sikrer at alle studenter får tverrfaglig samarbeidslæring i praksis. TverrPraks er om pasientnær praktisk samhandling. TverrSam er om samhandling på systemnivå og å bli kjent med andre profesjoner, slik at TverrPraks og TverrSam dekker altså ulike områder, og utfyller hverandre

TverrPraks er et obligatorisk arbeidskrav for de 12 profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag ved NTNU campus Trondheim (ca. 900 studenter). Aktiviteten er normert til 1 dag (8 timer), og det meste kan gjøres på den samme dagen. For at studenter fra ulike utdanninger skal kunne møtes, er TverrPraks en aktivitet som selv-organiseres av studentene ved at de selv velger når de vil gjennomføre.

Denne videoen gir deg et innblikk i hvordan TverrPraks gjennomføres:

TverrPraks er å arbeide tverrfaglig med en pasient/bruker der han/hun er. Hovedaktiviteten i TverrPraks er at et team av 4-6 studenter fra ulike profesjoner samarbeider om å gjennomføre en tverrfaglig kartlegging av en frivillig tjenestemottaker på et praksissted og skrive et forslag til en tiltaksplan. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i spørsmålet “hva er viktig for deg?” for å sikre at forslagene til tiltak tar utgangspunkt tjenestemottakerens ønsker. Teamet arbeider selvstendig og organiserer arbeidet selv.

Kort oppsummert er det tre hovedaktiviteter for studentene:

  1. Ha kontakt med hverandre før møtet med pasienten/brukeren for å bli kjent i teamet, bli kjent med hva tverrfaglig arbeid og kartlegging er, og avtale hva som skal gjøres.
  2. Gjennomføre en tverrfaglig kartlegging av en pasient/bruker på en praksisplass, med vekt på hva som er viktig for pasienten/brukeren. 
  3. Arbeide sammen etter møtet for å lage et forslag til en tiltaksplan som praksisstedet skal ha og som også skal lever inn på Blackboard sammen med en vurdering av teamarbeidet deres.