Nyheter topp

Nyheter


Nyheter

Evy Gangstø Steinseide. Foto: Thor Brødreskift
14.12.2023

Frivillighet i palliativ omsorg

Er det en god ide med palliativ omsorg fra frivillige? Forsker og sykepleier Evy Gangstø Steinseide og professor Oddvar Førland har skrevet en oppsummering av kunnskap om frivillighet i palliativ omsorg.
Frivillighet i palliativ omsorg
Professor Anette Fagertun ved Senter for omsorgsforsking. Foto: Mauricio Esteban Pavez Ramirez
02.11.2023

Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Professor Anette Fagertun skal vere med på å undersøkje kva for påverknad overgangsalderen har på kvinner, arbeidsliv og samfunn. Ho har til saman tjue millionar og fire år til rådvelde.
Arbeid og overgangsalder
Geir Sverre Braut, Astrid Syse og Line-Melby. Foto: Privat
03.10.2023

– Bærekraft og beredskap er to sider av samme sak

Hva betyr bærekraft i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan det knyttes til beredskap? Temanummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning svarer på nettopp dette. Vi har snakket med gjesteredaktørene.
Bærekraft og beredskap
Siv Fladsrud Magnussen og Siri Andreasen Devik ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Privat
22.09.2023

Dette er viktig for hjemmeboende eldre

Ett av Bo trygt hjemme-reformens satsingsområder er «Tilpassede botilbud». Hva mener de eldre selv er viktig for at de skal kunne bo trygt og godt i sine egne hjem? Ny oppsummering av kunnskap om temaet.
Viktig for hjemmeboende eldre
Pårørendedagen er 22. september 2023. Foto: Shutterstock
22.09.2023

I dag er det Pårørendedagen. Her er aktuelt lesestoff

22. september markeres Pårørendedagen. Hva vet vi om hvordan det er å være pårørende? Her er publikasjoner fra Senter for omsorgsforskning.
Lesestoff om pårørende
13.09.2023

Hva kan Bo trygt hjemme lære av Leve hele livet?

Regjeringer og reformer kommer og går. Men arbeidet med trygg alderdom fortsetter. Hva bør kommunene ta med seg fra vi skulle leve hele livet til vi nå skal bo trygt hjemme?
Bo trygt hjemme?
13.09.2023

Oppsummert kunnskap om bleier til voksne

Jeanne Helene Boge har skrevet en oppsummering av kunnskap om bleier til voksne. Skam, skyldfølelse, selvmordstanker og relasjonsproblemer er bare noen av begrepene som knyttes til bleiebruk.
Bleier til voksne
11.09.2023

Trygg i eget hjem?

Trude Hartviksen med flere har skrevet en oppsummering av kunnskap om hva som er viktig for trygge hjemmebaserte tjenester. Her svarer hun på hva vi gjorde fram mot 2040.
Trygg i eget hjem?
23.06.2023

Teknologi i demensomsorgen

Velferdsteknologien fremheves som en avgjørende brikke i fremtidens helse- og velferdssystem. Mads Solberg har skrevet en oppsummering av kunnskap om velferdsteknologi for personer med demens.
Teknologi i demensomsorgen
Sølvi Linde har skrevet oppsummeringen av kunnskap om beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming. Foto: Privat
22.06.2023

Mange vil lese om beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming

Sølvi Linde har skrevet en oppsummering av kunnskap om beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming. På få måneder har den blitt lastet ned mer enn 3000 ganger.
Mye lest i Omsorgsbiblioteket
Terje Emil Fredwall og Anne Jørstad Antonsen
30.05.2023

Eldres alkoholvaner – konsekvenser og utvikling

Fire av fem eldre drikker alkohol. Nå er forskning om hvor mye og hvor ofte oppsummert av Terje Emil Fredwall og Anne Jørstad Antonsen.
Eldres alkoholvaner
Professor Anita Gjermestad ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Privat
10.05.2023

Disse menneskene får for lite oppmerksomhet

De opplever krenkelser på de fleste arenaer, har livslange hjelpebehov, er svært sårbare og kan ikke snakke sin egen sak, sier professor Anita Gjermestad.
For lite oppmerksomhet
Carl Tollef Solberg, Hanne Rostad og Anette Fagertun
30.03.2023

Bidra i temanummer?

Daglig gjøres det prioriteringer i omsorgstjenestene. Nå kan du bidra i opplysningsarbeidet gjennom Tidsskrift for omsorgsforskning.
Bidra i temanummer
Maren Sogstad
29.03.2023

Webinar om prioritering i tjenestene

Prosjektet PriCare gir ny innsikt i utfordringer knyttet til prioritering. Bli med når forskerne oppsummerer sine viktigste funn.
Prosjektet PriCare
gruppebilde
25.01.2023

Tsjekkere til Trøndelag for seksualvennlig miljø

Da tsjekkisk kompetansemiljø ville lære mer om seksualitet hos personer med utviklingshemming, så de til Trøndelag.
Tsjekkere til Trøndelag
Per Gunnar Disch og Terje Emil Fredwall
14.02.2023

Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester

Ny veiviser viser hvordan forskning på helse- og omsorgssektoren i Kommune-Norge kan gjennomføres.
Forskningsveiviser
Torunn Kitty Vatnøy
23.01.2023

For få sykepleiere og for liten kompetanse

Alle har en kommunal akutt døgnenhet. Mange steder blir tilbudet likevel ikke brukt fordi legen som henviser ikke stoler på enhetens kompetanse.
Kommunal akutt døgnenhet
Bjørnulf Arntsen
12.01.2023

Slik lykkes du med interkommunalt samarbeid

Han rynker litt på den akademiske nesa si, Bjørnulf Arntsen, når han leser den litt tabloide overskriften.
Interkommunalt samarbeid
Eldre kvinne
09.12.2022

– Dette er livskvalitet for meg

500 eldre forteller nå om sin livskvalitet. Svarene skal brukes til å prøve ut et spørreskjema som kan brukes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Livskvalitet
Ann Mari Gransjøen
30.11.2022

Hvordan lykkes med implementering?

Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Likevel viser det seg at informasjon ikke nødvendigvis fører til endringer i praksis.
Lykkes med implementering
Terje Emil Fredwall
14.11.2022

Verdige liv er viktig for alle

– Det er problematisk når fengselsansatte ser det som sitt oppdrag å endre de innsatte. Men det er også problematisk hvis kriminalomsorgen ikke har tid til hjelpe de som er i fengsel.
Balansekunst i fengsel
Sølvi Linde
17.10.2022

Hjelp med beslutninger

Personer med utviklingshemming har rett til å delta i beslutninger som angår dem så langt det er mulig. Da blir kunnskap om beslutningsstøtte viktig sier Sølvi Linde.
Beslutningsstøtte
Thorstein Ouren, Kaja Hovde Bye og Nina Beate Andfossen
07.06.2022

Hvor står Leve hele livet?

Arbeidet med Leve hele livet er i rute, mener Helsedirektoratet. Men hvilke utfordringer bør USHT, Helsedirektoratet og Senter for omsorgsforskning nå prioritere?
Leve hele livet
Karina Aase
19.05.2022

Forskning om pasientsikkerhet

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.
Pasientsikkerhet
Gruppebilde USHT-ledere
09.05.2022

Dette mener USHT-ledere

Får Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester den støtten de trenger av Senter for omsorgsforskning?
Sykehjem og hjemmetjenester
Gruppebilde Senter for omsorgsforskning
09.05.2022

– USHT gjør avstanden til praksisfeltet mindre

Hvordan mener forskerne at Senter for omsorgsforskning lykkes med arbeidet? Og hva synes de om samarbeidet med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester?
Senter for omsorgsforskning
illustrasjon av person bak gitter
29.04.2022

Omsorg for innsatte

Hvilke behov for helse- og omsorgstjenester har de innsatte i fengsler? Får de et likeverdig og godt tilbud? spør Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold fra Senter for omsorgsforskning.
Omsorg for innsatte
Gruppebilde studenter
22.04.2022

Masteroppgaver bidrar til kunnskapsutvikling

Et nytt stipendprogram legger til rette for at masterstudenter ved Universitetet i Agder får jobbe med relevante problemstillinger i kommuner i Sør-Norge.
Masteroppgave
Hanne Marie Rostad
25.02.2022

Hva kan vi lære av USAs helsevesen?

I ett år skal Hanne Marie Rostad være forsker i USA for å lære av andre måter å organisere helse- og omsorgstjenester på.
Lære av USA
Per Gunnar Disch
06.12.2021

Oppdatert forskningshåndbok

Norge må styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester, sier Hurdalsplattformen. Senter for omsorgsforskning svarer med å oppdatere forskningshåndboka.
Forskningshåndboka
Aud Uhlen Obstfelder
15.11.2021

Oppsummert kunnskap om utelatt helsehjelp

Bleier som skulle vært skiftet, mat som skulle vært servert, en beroligende samtale som ikke blir tatt. Utelatt helsehjelp i omsorgstjenestene øker. Løsningen ligger på mange plan.
Utelatt helsehjelp
damer i treningstøy som klemmer hverandre
05.11.2021

Mer enn trening

Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Dermed følger et behov for verktøy som personer med psykiske helseutfordringer selv kan ta i bruk. Fysisk aktivitet er et slikt verktøy.
Fysisk aktivitet
Per Gunnar Disch
20.10.2021

– Gå for generasjonspark!

Da Per Gunnar Disch fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldererådet. Sammen fremmet de forslag om å etablere en generasjonspark.
Generasjonspark
Astrid Bergland og Maren Sogstad
16.09.2021

De vanskelige overgangene

Sammenheng og samhandling i helse- og omsorgstjenestene er viktig, men vanskelig. I nytt temanummer fra Tidsskrift for omsorgsforskning kan du lese om utfordringer og forslag til forbedringer.
Vanskelige overganger
eldre mann i sykehusseng
16.09.2021

Eldes raskere og har flere plager

På mange måter er det ikke spesielt å være innvandrer og eldes i Norge. Samtidig finnes det noen vesentlige forskjeller. Innvandrere har en tendens til å eldes raskere og slite med flere kroniske helseplager med alderen enn resten av befolkningen.
Eldre innvandrere
Kjersti Karoline Danielsen
03.09.2021

Minst like effektivt som medisiner og samtaleterapi

Trening har minst like stor effekt på symptomer på depresjon som medisinering og samtaleterapi forteller førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen fra Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning.
Trening og depresjon
Astrid Ouahyb Sundsbø
07.07.2021

Innvandrerkvinners muligheter i arbeidslivet

De får gjerne kun tilbud om deltidsstilling, kvelds- og helgevakter og har lavest formell utdanning. Senter for omsorgsforskning i Bergen skal nå se hvordan innvandrerkvinner kan delta på likefot i helse- og omsorgstjenestene.
Innvandrerkvinner i arbeidslivet
Marianne Sundlisæter Skinner
29.06.2021

Hvor nyttige er kommunale akutte døgnenheter?

For å redusere veksten i bruken av sykehusene skulle flere pasienter få hjelp i kommunale akutte døgnenheter. Men gir dette bedre og billigere tjenester? Forskere fra Senter for omsorgsforskning skal finne svaret.
Kommunale akutte døgnenheter
Bjørg Dale og Berit Westbye
29.06.2021

Forbyggende hjemmebesøk

Hva kjennetegner dem som mottar forebyggende hjemmebesøk? Hvilke endringer skjer mellom førstegangsbesøket og oppfølgingsbesøket fire år senere? Dette har Bjørg Dale og Berit Westbye studert.
Forebyggende hjemmebesøk
Aud Obstfelder og Margrethe Kristiansen
21.06.2021

Se opp, grønt skifte! Her kommer dieselkommunene

Norske kommuner har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. Likevel vil staten at det forskes på og med kommunene.
Grønt skifte
Nina Beate Andfossen
17.06.2021

Frivillighet og innovasjon i omsorgen

Nina Beate Andfossen har forsket på både frivillig arbeid og på potensialet for innovasjon i omsorgstjenestene. Vi har snakket med henne om hvordan hun setter de to tingene i sammenheng.
Frivillighet og innovasjon
Marianne Sundlisæter Skinner
03.06.2021

Hvor godt fungerer samarbeidet?

I denne undersøkelsen har forskerne bedt sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester evaluere hvor godt samarbeidet fungerer med sykehjem, hjemmetjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten, tildelingskontoret og fastlegene.
Fungerer samarbeidet?
Frode F. Jacobsen
14.04.2021

Her er koronarapporten

Denne rapporten fra Senter for omsorgsforskning har sett på hvor forberedt sykehjemmene var på å håndtere en pandemi, hvilke utfordringer pandemien medførte, og hvordan sykehjemmene i praksis håndterte disse.
Koronarapporten
Siv Fladsrud Magnussen
19.03.2021

Kommunal medvirkning

Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Men hva vet vi egentlig om denne typen samarbeid? Hvordan fungerer det i praksis?
Kommunal medvirkning
Ringeklokke
12.03.2021

Organisering og ROP-lidelser

Hvordan påvirker den strukturelle organiseringen av kommunale tjenester pasientforløp for hjemmeboende eldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer?
ROP-lidelser
Dag Arne Christensen, Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén
05.03.2021

Er dette beste tidsskriftartikkel i 2020?

Hvor positive er folk til ubetalt frivillig arbeid i eldreomsorgen? Det kommer helt an på hvordan spørsmålet stilles. En artikkel om dette kan bli Årets tidsskriftsartikkel hos Universitetsforlaget for 2020.
Beste tidsskriftartikkel?
Maren Sogstad
15.02.2021

Tester skjema som måler kvalitet i tjenestene

Hvor fornøyd er egentlig brukerne med tjenesten de mottar? Opplever de at de har innflytelse i egen hverdag, at de kan delta i meningsfulle aktiviteter og delta i sosialt samvær med mennesker som er viktige for dem?
Kvalitet i skjema
KATHRINE CAPPELEN
13.01.2021

Leve hele livet kan lykkes

Gjennom mitt daglige arbeid ved Universitet i Sørøst-Norge og Senter for omsorgsforskning, men også som pårørende, er jeg engasjert i reformen «Leve hele livet». Jeg er opptatt av endringsarbeid, sier Kathrine Cappelen.
Leve hele livet