Rapportserie topp

Rapportserie

Rapportserie 2024

2024

 1. Rose Mari Olsen, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Oddvar Førland, Jill-Marit Moholt. Ledelse, pasientsikkerhetskultur og utelatt helse- og omsorgshjelp i sykehjem

Rapportserie 2023

2023

 1. Rose Mari Olsen, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Oddvar Førland, Jill-Marit Moholt Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem
 2. Åshild Aa Ljosland, Elisabeth Lohne Edvardsen og Per Gunnar Disch Med andre briller - Bruk av VR-teknologi i opplæring av ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Rapportserie 2022

2022

 1. Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold Helse- og omsorgsbehov blant innsatte
 2. Per Gunnar Disch, En livssynsåpen helse- og omsorgstjeneste?

2021 anker

2021

 1. Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri A. Devik, Oddvar Førland, Martin S. Krane, Linda Madsen, Jill-Marit Moholt, Rose Marie Olsen, Laila Tingvold, Oscar Tranvåg, Gudmund Ågotnes, Irene Aasmul, Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem
 2. Bjørg Dale og Berit Westbye, Forbyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre
 3. Laila Tingvold og Line Melby Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger - Rapport til Helsedirektoratet

2020 anker

2020

 1. Nina Beate Andfossen,SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester, evalueringsrapport
 2. Oddvar Førland, Eliva Atieno Ambugo, Øystein Døhl, Bjarte Folkestad, Hanne Marie Rostad og Astrid O. Sundsbø, Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene

2019 anker

2018 anker

2018

 1. Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, Anette Fagertun, Frode F. Jacobsen og Aud Obstfelder, Følgeforskning på «Trygghetsstandarden»
 2. Per Gunnar Disch, Med hverandre – for hverandre
 3. Heidi Haukelien, Fra veiviser til stifinner?
 4. Janet Ververda og Per Gunnar Disch, Aktivitet i omsorg

2017 anker

2017

 1. Bjarte Folkestad, Registerdata innan pleie- og omsorgssektoren
 2. Tobba Therkildsen Sudmann, Aktivitet og fellesskap for eldre
 3. Einar Vetvik og Per Gunnar Disch, Retorikk og Realiteter
 4. Oddvar Førland, Anette Fagertun, Roar Hansen og Snorre Kverndokk, Normtider til besvær
 5. Hovden, Krona, Disch, Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester
 6. Tove Mentsen Ness, Visitas – læringsnettverk for lederutvikling
 7. Gro Lorentzen, Suksesser og snubletråder

2016 anker

2016

 1. Omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser
 2. Frisk bris
 3. Jim Skarli og Ole Petter Askheim, Med blanke ark og fargestifter tel
 4. Kvam, Dypaune, Saga, Dagaktivitet for yngre med demens
 5. Anne-Grete Maasø, Kvalitet i praksisveiledning
 6. Per Gunnar Disch og Ida Eide Johansen, Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming
 7. Langeland, Førland, Aas, Birkeland, Folkestad, Kjeken, Jacobsen og Tuntland, Modeller for hverdagsrehabilitering – en følgeevaluering i norske kommuner
 8. Trude Fløystad Eines, Elfrid Måløy og Stephanie Helland, Morgendagens sykehjem
 9. Devik, Fiskvik, Lassen, Halbostad, Enmarker, Kartlegging av legemiddelrelaterte problem i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag
 10. Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt
 11. Bente Nordtug, Aktivitetstjeneste og demens
 12. Oddvar Førland, Bjarte Folkestad, Hjemmetjenestene i Norge

2015 anker

2015

 1. Bente Nordtug Helga, Marie Aasan og Gunn Eva Solum Myren, Implementering av velferdsteknologi
 2. Per Gunnar Disch og Ellinor Bakke Aasen, Aksjon sommerjobb
 3. Elin Marie Slåtsveen, Stine Hellebergshaugen, Silje Sveen og Maren Sogstad, Forebyggende hjemmebesøk til eldre. -må de foregå individuelt i hjemmet?
 4. Silje Sveen og Laila Tingvold, «En har jo noen tanker om hvordan et ungt liv skal se ut, ikke sant?»
 5. Laila Tingvold og Tor Inge Romøren, Evaluering av Omsorgsplan 2015
 6. Jim Åke Skarli, Laila Tingvold og Maren Sogstad, En må jo ha ei hånd
 7. Per Gunnar Disch og Heidi Johnsen, Prioritering og kompetanse i bruk av velferdsteknologi i kommunene i Telemark, Vestfold og Buskerud
 8. Hildfrid V. Brataas og Aud Moe Pilotstudie, Hverdagsrehabilitering
 9. Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs, Silje Sveen og Maren Sogstad, Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg»
 10. Marianne Sundlisæter Skinner, Skeptiske leger og tomme senger?
 11. Jim Åke Skarli og Maren Sogstad, – Informasjon virker
 12. Dale, Folkestad, Førland, Hellesø, Moe og Sogstad, Er tjenestene fortsatt «på strekk»?
 13. Marianne Sundlisæter Skinner, Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

2014 anker

2014

 1. Inger Nordlund og Fred Tore Henriksen, Modulbasert kompetanseheving
 2. Olav Dalland, En modell for utdanning i helse- og sosialfag
 3. Helen Berg, Bjarte Alnes og Rigmor Einang Alnes, Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS
 4. Åshild Slettebø, Helga Tofte Kjøstvedt og Ulrika Söderhamn, Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder
 5. Marianne Sundlisæter Skinner, Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud
 6. Einar Vetvik og Per Gunnar Disch, Kommunal omsorg – i plan?
 7. Oddvar Førland og Randi Skumsnes, Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge
 8. Gunhild Nesset og Maren Sogstad, Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig
 9. Siri Andreassen Devik, Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten
 10. Aud Moe og Hildfrid V. Brataas, Veien mot å bli Livsgledesykehjem
 11. Jeanne Boge, Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar

2012, 2011 og 2010

2012

 1. Mona Andersen, En kartlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. Sluttrapport fra en pilotstudie
 2. Vibeke Bostrøm og Per Gunnar Disch, Lindrende omsorg ved livets slutt. En evaluering av et kompetanseutviklingsprogram i Vestfold
 3. Torunn Hamran og Siri Moe, Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling : flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv
 4. Tor Inge Romøren, Ulike «omsorgsregimer» for eldre og yngre hjemmetjenestmottakere? : en kvantitativ analyse
 5. Anne Ingebjørg Takvam, Tjenestetilbudet til voksne personer med nevrologiske lidelser. Mange tuer i et kupert terreng.
 6. Per Gunnar Disch og Gro Lorentzen, Aktiv omsorg : prioritering, kompetanse og kompetansebehov
 7. Aud Findal Dahl og Mariann Fossum, Bo trygt og godt hjemme. En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi
 8. Arntsen, Bjørnulf, Bakken, Runar, Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og omsorgssektor: et klasseperspektiv
 9. Laila Tingvold og Maren Sogstad, Lindrende behandling – Erfaringsoppsummering –tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 10. Maren Sogstad, På god vei – Erfaringer fra lindrende enhet etter ett års drift

2011

 1. Torbjørn Herlof Andersen, Det er slik livet er. Perspektiver fra et forskningsprosjekt om menn som primære omsorgspersoner for partner/ektefelle med betydelig omsorgsbehov.
 2. Oddvar Førland, Evaluering av prosjektet «Trygg overføring»: Et samhandlingsprosjekt om inn- og utskriving av eldre pasienter mellom sykehus og kommunale hjemmetjenester

2010

 1. Runar Bakken, På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur.

2013 anker

2013

 1. Grete Vabo, Dokumentasjon av sykepleie
 2. Karin Torvik, Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemme-baserte tjenester i Midt-Norge
 3. Einar Vetvik og Per Gunnar Disch, Kommunal omsorg – i plan?
 4. Erlend Steine Lie og Karen Christensen, Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg – en kartlegging
 5. Siv Agnete Mjønesaune, Ida Elise Hansen og Rigmor Einang Alnes, LEVE –som den du er!
 6. Siv Magnussen, Fastlegesykepleier-ordningen
 7. Astrid Sandmoe og Marit Skraastad, Vold i nære relasjoner
 8. Oddvar Førland, Sønneve Teigen, Kristin Bie, Nina Helgheim, Hanne Skjæveland og Randi Skumsnes, Forebyggende hjemmebesøk til eldre