Konferanse2024 artikkel

Hva har, historisk sett, kjennetegnet tjenestene i den norske velferdsmodellen? Kan denne modellen fortsette uten økt bemanning? Hvilken rolle skal teknologien spille? omsorg være mellom mennesker? Kan velferdsmodellen reddes av innvandring? Kan den reddes av at vi blir mindre opptatt av effektivisering og sparing? Kan den reddes ved at helse- og omsorgspolitikken ses i sammenheng med barne- og ungdomspolitikken? Senter for omsorgsforskning ønsker velkommen til en spennende konferanse som forsøker å se mangfold og sammenhenger i et større bilde. 

Konferansen finner sted på Quality Hotel River Station i Drammen den 23. og 24. oktober 2024.