Tidsskrift artikkel

Tidsskrift for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning utgir et tidskrift som presenterer forskningsresultatater og populærvitenskepelige artikler. Priser og informasjon om tidsskriftet får du ved å klikke på linken nedenfor.

Tidsskrift for omsorgsforskning