Tidsskrift artikkel

Tidsskrift for omsorgsforsking

Tidsskrift for omsorgsforsking er eit opent tilgjengeleg tidsskrift med fagfellevurdering. Det formidlar aktuell forsking om omsorgsarbeid, helse- og omsorgstenestene i kommunane og om korleis desse tenestene samhandlar med andre tenester. Tidsskriftet har ein tverrfagleg profil med bidrag frå både helsefaglege, samfunnsvitskaplege og humanistiske fagtradisjonar.

 

Tidsskrift for omsorgsforsking