masteroppgaverbidrartilkunnskapsutviklingikommunene

Gruppebilde studenter

Masteroppgaver bidrar til kunnskapsutvikling i kommunene

Et nytt stipendprogram legger til rette for at masterstudenter ved Universitetet i Agder får jobbe med relevante problemstillinger i kommuner i Sør-Norge.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING 22.04.2022

– Jeg håper at jeg kan få frem kunnskap som vil være til nytte ute i kommunene, og at det vil være et lite steg mot et bedre ernæringstilbud for mennesker med utviklingshemming.

Det sier Sunniva Lundhaug Andresen, student av psykososial helse. Hun er en del av Kommuneforskningsprogrammet (Kfp), et stipendprogram etablert av Senter for omsorgsforskning, sør. Kfp gir masterstudenter ved Universitetet i Agder (UiA) mulighet til å jobbe med arbeidsrelevante, praksisnære problemstillinger i masteroppgaveprosjektet.

Målet med Kfp er å fange opp relevante forskningsbehov i kommunale helse- og omsorgstjenester og samtidig skape praksisnære forskningsmuligheter for masterstudentene.

Masterprosjektet til Andresen handler om en digital kokebok til bruk i boliger for mennesker med utviklingshemming. I boken kan beboerne finne sunne oppskrifter, planlegge måltider, og skrive ut handleliste.

– Jeg valgte dette prosjektet fordi det så nytt og spennende ut. Og jeg vet at det mangler forskning på denne brukergruppen, ikke minst når det gjelder ernæring, sier Andresen.

Prosjektet hennes er et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, Sandefjord kommune, Larvik kommune, Senter for e-Helse og Senter for omsorgsforskning, sør ved UiA.  Den innovative kokeboken testes ut i Larvik kommune til høsten. 

Reelle utfordringer

Ved UiA er det Senter for omsorgsforskning, sør som koordinerer programmet. SOF, sør er et av fem sentre i Norge som er etablert av Helse- og omsorgsdepartementet og jobber med omsorgsforskning for og med kommunene. Mandatet er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

– Flere av kommunene vi jobber med har mange gode ideer, og har behov for småskalaforskning i prosjekter som innebærer utvikling og nytenkning. Samtidig ønsker vi ved UiA at studentene skal jobbe nærmere kommunene, og forske på reelle utfordringer. Derfor er Kfp en god match for begge parter sier forskningsleder Brooke Hollister i Senter for omsorgsforskning, sør.

Målet med Kfp er å støtte studentene i å gjøre mer forskning sammen med kommunene, og gi dem en god forståelse av hvordan kunnskap kan påvirke ledelse og politikk, forklarer hun. For å sikre oppnåelse av dette målet planlegger SOF, sør workshops med studentene. Det langsiktige målet med KFP er å etablere en ph.d.-linje med spesialisering på omsorgsforskning i samarbeid med kommunene i regionen.

– Gjennom dette programmet legger vi til rette for at studentene får oppfølging fra både universitetet og kommunen, og gjennom felles møter sikrer vi at problemstillingen både utfordrer studenten og møter et behov hos kommunen, sier Hollister. 

Fakta om programmet

  • Senter for omsorgsforskning samarbeider med kommunene og med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester om å identifisere mulige materoppgaveprosjekter
  • I dag er det seks studenter fra Universitetet i Agder som deltar i programmet. Alle ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Hver student får ti tusen kroner til prosjektet
  • Prosjektforslag kan også komme fra studentene under forutsetning av at de er knyttet til kommunehelsetjenesten
  • Studentene som deltar i programmet får flere fordeler, mens kommunene får økt forskningskapasitet og kunnskapsgrunnlag

Ønsker å utvide

Alle prosjektene i pilotåret 2021-2022 er knyttet til fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. På sikt ønsker Senter for omsorgsforskning, sør at flere fakulteter på universitetet skal involveres. 

– Vi ser allerede behovet. Kommunene har mange ulike prosjekter og ideer, og det er behov for at andre fagområder også involveres, sier Hollister.

Senter for omsorgsforskning, sør er i kontinuerlig dialog med kommunene for å hente inn prosjektforslag fra dem. Aktuelle masterprosjekter blir lagt ut både på Kommuneforskningsprogrammet (Kfp) sine hjemmesiderog på Kompetansetorget fortløpende gjennom hele året.