Saker i media

Saker i media


SOF i samfunnet

02.11.2023

Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Professor Anette Fagertun skal vere med på å undersøkje kva for påverknad overgangsalderen har på kvinner, arbeidsliv og samfunn. Ho har til saman tjue millionar og fire år til rådvelde.
Les saken på NRK
17.10.2023

Kommunens pårørende

Det finnes et verktøy som kan hjelpe kommunene å ta vare på de pårørende, skriver Lene Fossbråten i Sykepleien.
Les saken i Sykepleien
16.10.2023

Hva har vi lært?

Hvordan skal vi unngå at sykehjemsbeboere må betale en like høy pris ved neste pandemi? spør forskere fra Senter for omsorgsforskning i Dagens Medisin.
Les saken i Dagens Medisin
12.10.2023

Omsorg er ingen tjeneste

Flere og flere norske kommuner velger å endre navn på helse- og omsorgstjenestene skriver Trude Anita Hartviksen i sitt leserinnlegg til Lofot-tidende.
Les saken i Lofot-tidende
11.10.2023

Avvik og pasientsikkerhet

Hensikten med å melde avvik er å øke pasientsikkerheten. Støttende ledere og brukervennlige systemer kan bidra til at sykepleiere melder avvik sier forskerne til Sykepleien.
Les saken i Sykepleien
02.10.2023

Akutte døgnenheter mangler kompetanse

– Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse, sier forsker Torunn Kitty Vatnøy fra Senter for omsorgsforskning.
Les saken i Sykepleien
28.10.2023

Digital omsorgstjeneste

– Den digitale omsorgstjenesten er viktig, og helsepersonellet må håndtere konsekvensene, skriver forfatterne som blant annet er tilknyttet Senter for omsorgsforskning.
Les saken i Dagens Medisin
12.09.2023

Kompetanse, erfaring og kontinuitet

Behov for helse- og omsorgshjelp kan bli oversett dersom brukere ikke møtes av personell med riktig og tilstrekkelig kompetanse. Vi må slutte å snakke om varme hender, og etterlyse skarpe hjerner i stedet skriver Bodil Hansen Blix og Jill-Marit Moholt.
Les saken i Dagens Medisin
08.09.2023

NRK om privat omsorg

Ikke en gang høyresida vil tilbake til privat omsorg i Austvevoll kommune, skriver NRK Vestland. Blant andre har de snakket med professor Oddvar Førland fra Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet.
Les saken på NRK
02.09.2023

Gir vi de eldre trygghet, blir ikke eldreomsorgen så dyr og dyster

Utfordringene i helse- og omsorgstjenestene står i kø og tryggheten til de eldre er truet. Dette skriver Siv Fladsrud Magnussen og Siri Andreassen ved Senter for omsorgsforskning.
Les saken i Trønderdebatt
28.08.2023

Trygghet behøver ikke koste noe ekstra

Klarer helse- og omsorgstjenesten å skape trygghet hos eldre, behøver ikke situasjonen i eldreomsorgen bli så dyster skriver Siv Fladsrud Magnussen og Siri Andreassen Devik i Kommunal Rapport.
Les saken i Kommunal Rapport
18.08.2023

Går yngreomsorgen på bekostning av eldreomsorgen?

Her har Altinget en sak hvor forskere svarer på om yngreomsorgen går utover eldreomsorgen. Saken krever abonnement, men det kan du få gratis.
Les saken i Altinget
09.03.2023

«Faglig forsvarlig»?

Tonje Kristiansen Marken fra KrF kommenterer funnene i Senter for omsorgsforskning sin rapport om ufullstending helsehjelp.
Saken i Amta.no
Logo: Aftenposten
14.02.2023

Ny rapport om ufullstendig helsehjelp

Aftenposten omtaler ny rapport fra Senter for omsorgsforskning. Syv av ti ansatte rekker ikke å hjelpe beboerne med kroppsvask og tannpuss.
Saken i Aftenposten
Logo: Aftenposten
14.02.2023

Trussel mot pasientsikkerheten

Utelatt helse- og omsorgshjelp representerer en trussel mot pasientsikkerheten, skriver forskere fra Senter for omsorgsforskning i Aftenposten.
Saken i Aftenposten
Logo: Nordnorsk debatt
30.01.2023

Hva mener Kjerkol at vi skal planlegge?

– Vi vet ikke om vi synes det er rørende naivt eller provoserende at ansvarlige politikere tror at man kan vedta at folk skal finne seg venner, skriver Jill-Marit Moholt og Bodil H. Blix i Nordlys.
Artikkelen i Nordnorsk Debatt
Logo: NRK
23.01.2023

Astrid Sundsbø på Dagsrevyen

Beskjeden om at frivillige skal spille en større rolle i eldreomsorgen kommer ovenfra og ned, sier Astrid Sundsbø fra Senter for omsorgsforskning til Dagsrevyen.
Se Dagsrevyen fra 22. januar
Logo: NRK
20.01.2023

Astrid Sundsbø om Brennpunktsendingen

Onsdag 18. januar 2023 sendte NRK Brennpunkt den første av to episoder fra norsk eldreomsorg. Her kan du høre førsteamanuensis Astrid Sundsbø fra Senter for omsorgsforskning når hun kommenterer sendingen fra et forskningsfaglig standpunkt. Sundsbø deltar i radioprogrammet Ekko på NRK.
Hør sendingen
Logo: Kommunal rapport
24.11.2022

Ressurs eller nødvendig onde?

Uten innvandrere i omsorgstjenestene stopper norsk eldreomsorg. Vi blir stadig mer avhengig av deres innsats både i sykehjemmene og hjemmetjenestene, skriver Frode Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning i Kommunal Rapport.
Saken i Kommunal Rapport
Logo: Dagbladet
24.11.2022

Sykehjem trenger liv og latter

– Måten vi forvalter våre sykehjem på, speiler dypest sett vår egen frykt for alderdommen og døden. Kan vi få litt mer liv og glede inn i sykehjemmene, vær så snill? spør Mai Camilla Munkejord fra Senter for omsorgsforskning i Dagbladet.
Saken i Dagbladet
Logo: Kommunal rapport
24.11.2022

Helse – ikke en sak for helsevesenet alene

Å overlate helse og velvære til helsevesenet alene er en altfor snever måte å tenke helse på, skriver Frode Jacobsen fra Senter for omsorgsforskning i Kommunal Rapport.
Kronikk i Kommunal Rapport (pdf)
Logo: Drammens tidende
23.08.2022

Har vi råd til fattigdom og utenforskap?

Smålige kutt i statlige ytelser gjennom årene har gjort livet vanskeligere for mange, både barnefamilier, enkeltmennesker og eldre.
Kronikken i Drammens Tidende
Logo: NRK
23.08.2022

Innvandrere eldes raskere

De er friske når de kommer, men blir syke etter hvert. Forskning viser at eldre innvandrere har dårligere helse enn resten av oss.
Artikkelen på NRK
Logo: Aftenposten
12.05.2022

Nesten 2500 færre sykehjemsplasser

– Denne utviklingen kan vanskelig fortsette, sier professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning til Aftenposten. De fleste kommer til et punkt i livet der de trenger intensiv helse- og pleiefaglig oppfølging. Da er det ingen logikk i at man fortsetter å bygge ned sykehjemstilbudet.
Saken i Aftenposten
Logo: Forskning.no
05.04.2022

Gamal kjærleik blir oversett i eldre­omsorga

Velferdsstaten tek vare på kjærleiken i familiar og yngre par, men er blind for dei same behova blant eldre og skrøpelege menneske, meiner Mai Camilla Munkejord ved Senter for omsorgsforskning. Her i samtale med Katrine Sele på Forskning.no
Artikkelen på forskning.no
Logo: Kommunal rapport
01.04.2022

Beboere i sykehjem vil være med der det skjer

At eldre personer på sykehjem foretrekker naturskjønne omgivelser og stillhet, er en stor misforståelse. Gang på gang viser det seg at de heller vil ha liv og røre.
Saken i Kommunal Rapport
Logo: Dagens næringsliv
28.03.2022

Advarer mot kommersielle sykehjem

Kommersielle sykehjem i Norge og Sverige domineres av store kjeder, eid av private equity-fond. Slike sykehjem har lavere bemanning, færre sykepleiere, flere klager og flere avvik, viser studier fra andre land.
Artikkelen i Dagens Næringsliv
Logo: Moss avis
14.02.2022

Hanne Marie Rostad setter fokus på pårørende

Ulønnet innsats fra pårørende utgjør nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene, sier Hanne Marie Rostad til Moss Avis.
Saken i Moss avis (abonnement)
Logo: NRK
09.02.2022

Helsetjenester i fengsel

Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold sin rapport om helsetjenester i fengsel blir vist og diskutert på Lørdagsrevyen 5. februar 2022
Se innslaget på NRK
Logo: NRK
08.02.2022

Avliver myten om at eldre bare vil ha det stille og rolig

– Vi får stadig meir innsikt som underbyggjer at sjukeheimar bør leggast til levande og sentrale omgjevnadar, anten om det er nær bysentrum eller i tettstader på landet, seier Frode F. Jacobsen.
Saken på NRK
Logo: Orkana forlag
04.02.2022

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Denne boken, som er gratis og åpent tilgjengelig, forteller hvilke trender som viser seg innen arbeidsinkludering, hvordan samarbeid og samhandling arter seg og hva vi vet om læring, kompetanseutvikling og digitalisering i NAV.
Boken publisert av Orkana
Logo: Kommunal rapport
02.02.2022

Eldre i sykehjem er pandemiens tause tapere

I et samfunn der vi heier fram aktive eldre og kaller dem for «ressurser», havner de skrøpeligste fort i skyggen, sier Frode F. Jacobsen til Kommunal Rapport.
Saken i KR (abonnement)
Logo: Dagens medisin
02.02.2022

Trening nytter ved depresjon

Trening er minst like nyttig som piller ved depresjoner. Likevel brukes det ikke, skriver Kjersti Karoline Danielsen og Toril Moe i Dagens Medisin.
Artikkelen i Dagens medisin
Logo: Bergens tidende
01.02.2022

Skoposer på hodet

Skoposer på hodet, for korte hansker og fyrverkeri­briller. Slik måtte sykehjemmene møte pandemien.
Saken i Bergens tidende
Logo: NRK
01.02.2022

Mer heltid gir bedre smittevern

Kommunene må sørge for flere heltidsansatte på sykehjemmene for å hindre smitte. Det er anbefalingen fra en forskergruppe som har utredet sykehjemssmitten for Koronakommisjonen.
Artikkelen på NRK
Logo: Dagens medisin
02.01.2022

Ikke økt interesse for velferdsteknologi

Delstudien PAN.DEM har sett på interesse og tilgang til velferdsteknologi hos hjemmeboende personer med demens under pandemi-nedstengingen i fjor vår.
Artikkelen i Dagens medisin
Logo: Aftenposten
18.11.2021

Helsehjelpen uteblir

På sykehus og i kommuner er det oppgaver som blir utelatt eller ikke utført godt nok. Nå er smertegrensen nådd, skriver Senter for omsorgsforskning i Aftenposten.
Saken i Aftenposten
Logo: KS
12.10.2021

Hva er viktig for eldre pasienter?

Stipendiat Elin Rogn Nilsen har spurt eldre pasienter hva som er viktig for dem og knyttet dette opp mot personsentrert omsorg.
Saken på ks.no
Logo: Oppland Arbeiderblad
01.10.2021

Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

Ofte er det kvinner med innvandrerbakgrunn som får de små stillingene på sykehjemmene. Og små stillinger kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet som utføres, skriver artikkelforfatterne.
Kronikken i OA
Logo: Kommunal rapport
17.09.2021

Runde bord i regionene kan samle ridderne

Sett fram runde bord i regionene! Det kan gi likeverdige møteplasser for alle som vil styrke forskning og utdanning for omsorgstjenestene.
Innlegget i kr (abonnement)
Logo: open access government
17.09.2021

Velferd for eldre på tvers av helsevesenet

Her presenterer Malcolm Doupe og Frode F. Jacobsen forskningsprogrammet som svarer på Verdens helseorganisasjon sin globale strategi og handlingsplan for aldring og helse.
Saken i OAG
Logo: Klassekampen
10.09.2021

Kommersielle erfaringer

Bruk av kommersielle velferdsleverandører har vært et tema i valgkampen. Hva viser forskningen om konsekvensene av økt bruk av kommersielle leverandører?
Saken i Klassekampen
Logo: Sykepleien
20.08.2021

– Sykepleierleder, vit at du ikke er alene

- Til å begynne med følte jeg meg som fryktløse «Lille My» fra Mummidalen. Hun som kjempet for det hun trodde på. Mot slutten av mitt lederskap ble jeg den engstelige og usynlige «Ninni», skriver Renate Carita Nordh i Sykepleien.
Saken i Sykepleien
Logo: Kommunal rapport
25.06.2021

Som et diesellokomotiv i et grønt skifte

Kommunene har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. De har en organisering som er helt i utakt med behovene.
Innlegget i kr (abonnement)
Logo: Nordnorsk debatt
13.05.2021

En varslet personellkrise

Når krisen slår ut i full blomst, kan ingen unnskylde seg med at de ikke visste, sier Helge Stalsberg og Bodil H. Blix i denne kronikken i Nordnorsk debatt.
Artikkelen i Nordnorsk Debatt
Logo: Aftenposten
02.05.2021

«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

Pandemien har avdekket de svakeste sidene ved eldreomsorgen vår: deltidskulturen, fragmenteringen og isolasjonen og ensomheten blant de aller skrøpeligste av oss, sier Frode F. Jacobsen i sitt debattinnlegg til Aftenposten.
Artikkelen i Aftenposten
Logo: Kommunal rapport
23.04.2021

Skal det være litt suppe, kokt på en spiker?

Hvis omsorgstjenestene er viktige, hvorfor setter vi da ikke inn tiltak som virkelig gjør en forskjell?
Innlegget i kr (abonnement)
Logo: Kommunal rapport
12.02.2021

Kommunale ledere bør engasjere seg mer i forskning

Kommunale ledere bør engasjere seg mer i forskning på omsorgstjenestene, sier professor Aud Obstfelder i dette debattinnlegget fra Senter for omsorgsforskning.
Innlegget i kr (abonnement)