Forskingsvegvisar

Forskingsvegvisar

Forssiden til forskningsveiviseren

Senter for omsorgsforsking har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet utarbeida ein forskingsvegvisar om korleis kommunane kan medverke og tilretteleggje for forsking i helse- og omsorgstenesta. Målet med vegvisaren er at ho skal nyttast som inspirasjon og rettleiing og stimulere til praksisnær forsking i kommunane.

 

Last ned forskingsvegvisaren (PDF).