tsjekkeretiltrondelagforaalaereomseksualvennligmiljo

gruppebilde

Tsjekkere til Trøndelag for å lære om seksualvennlig miljø

Da tsjekkisk kompetansemiljø ville lære mer om seksualitet hos personer med utviklingshemming, så de til Trøndelag.

AV BJØRN KVAAL 25.01.2023

Freya er én av flere ikke-statlige organisasjoner i Tsjekkia. De jobber med å styrke kompetansen om seksualitet hos personer som har fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Det vil si at Freya gir opplæring og innfører rutiner i hjelpeapparatene og hos helsepersonell for å skape kunnskap om seksualitet, blant annet for å forebygge seksuelle overgrep.

Fant Verdalsmodellen

Tok I 2019 tok Freya kontakt med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Trøndelag (nord). Bakgrunnen var at de søkte samarbeidspartnere innenfor EØS-området og fant fram til Helsedirektoratet i Norge. Her ble de videre henvist til Verdal kommune, som er vertskommune for USHT Trøndelag (nord).

Verdal kommune har jobbet mye med rutiner og prosedyrer omkring seksualitet og seksualvennlig miljø til mennesker med utviklingshemming. Det resulterte i «Verdalsmodellen – en systematisk opplæringspakke i seksualitet for mennesker med utviklingshemming», som ble laget i samarbeid med NAKU, Nord Universitet, Statsforvalteren i Trøndelag, Likestillingssentret og spesialisthelsetjenesten.

Freya så at Verdalsmodellen inneholdt verktøy som de ønsket å ta i bruk og kontakt ble opprettet med USHT Trøndelag (nord).

Verdalsmodellen går i korthet ut på:

  1. å forebygge at mennesker med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser blir utsatt for overgrep og uønsket svangerskap.
  2. kvalitetssikre ansattes kompetanse i temaet seksualitet og slik bidra i folkehelsearbeidet med å fremme seksuell helse og autonomi hos tjenestemottakere og motvirke sosial ulikhet.
  3. gi mennesker med utviklingshemming kompetanse om seksualitet og bidra til at de kan ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv

Snakk om seksualitet

Ansatte fra Freya besøkte Trøndelag og Verdal i oktober 2021. I løpet av tre dager fikk Freya innføring i Verdalsmodellen, seksualvennlig miljø og verktøy for å styrke kunnskap og kompetanse hos ansatte og brukere omkring temaet seksualitet. Noen av verktøyene de ble presentert for var «SexKunn» og «KroppKunn» som er utarbeidet ved Høgskolen Innlandet ved blant andre Wenche Fjell.

Disse verktøyene samt verktøyet «snakk om seksualitet», som er utarbeidet av USHT Trøndelag (nord) ble oversatt til Tsjekkisk og er nå i bruk i Tsjekkia. Både Wenche Fjeld og Linda Barøy fra NAKU bidro sammen med USHT med foredrag for Freya. Gjestene besøkte også ulike botilbud for mennesker med utviklingshemming.

Lærte om læringsnettverk

I november 2021 var fire ansatte fra USHT Trøndelag i Praha. Der holdt USHT to workshops og en konferanse. Tema var seksualvennlig miljø, Verdalsmodellen og verktøy for kartlegging og kompetanseheving. Høsten 2022 var USHT Trøndelag (nord) tilbake i Praha. Denne gangen for å arrangere en tredagers workshop for ansatte i Freya, der temaet var læringsnettverk som metode og systematisk forbedringsarbeid.  

Gro Nina Helberg er rådgiver i USHT Trøndelag (nord) og prosjektleder for samarbeidet med Freya, hun er den som sammen med Janne Kristin Hermann, miljøterapeut/prosjektleder i Verdal kommune har hatt mye av ansvaret for innholdet i samarbeidet med Freya. I 2021 var også Victor Valderaunet og Bjørn Magne Lyngstad med i samarbeidet. Gunhild Lersveen deltok i arbeidet i 2022. De er alle rådgivere i USHT Trøndelag. 

– Påminner for oss

Mens det i Tsjekkia, med 10,5 millioner innbyggere, er store statlige institusjoner som skal legge til rette for et best mulig liv for personer med utviklingshemming, har dette, siden 1991, vært kommunenes ansvar i Norge.

– Hvorfor skal USHT Trøndelag bruke tid på å formidle kunnskap om seksualvennlig miljø til en organisasjon i Tsjekkia?

– USHT skal bidra til spredning av kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Her tar vi det geografisk litt lenger enn det vi vanligvis gjør. Utgiftene til arbeidet dekkes av EØS midler i regi av Freya. Samtidig lærer vi hvor ulikt vi tenker, selv om det ikke er lengre fra Verdal til Tsjekkias hovedstad Praha enn fra Verdal til Kirkenes. Og samarbeidet har for oss vært en påminner om at alt det vi tar for gitt i Norge slett ikke er det, hvis vi ikke hadde jobbet bevisst og målrettet over tid med forhold vi vil forbedre, sier Gro Nina Helberg.

Har videreutviklet egen kunnskap

Hun tenker blant annet på lovverk, nasjonale råd og føringer i Norge som gir satsinger – noe Tsjekkia ikke har hatt i samme grad på dette fagfeltet.     

– Samarbeidet med tsjekkiske kolleger gitt oss mye inspirasjon til å utfordre og videreutvikle vår egen kunnskap om seksuell helse. Det har også gitt oss muligheten til å utvikle verktøy og ikke minst et læringsnettverk om seksualvennlig miljø for kommunene i Trøndelag med oppstart høsten 2022, sier Helberg.

Siri Andreassen Devik er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning (SOF), midt. Hun betegner kontakten og samarbeidet som USHT har fått med det tsjekkiske miljøet som «enestående».

– Det er et eksempel på et originalt spredningsarbeid, men også på internasjonalisering. Som Helberg sier, dette er et ‘vinn-vinn’-prosjekt, der et norsk utviklingsmiljø kan bidra over landegrenser, men også selv utvider eget perspektiv og egen kompetanse, sier Devik.

16 team får opplæring

Et konkret produkt hun tenker på er Læringsnettverket, Tilrettelegging for seksualvennlig miljø, som USHT har utviklet og startet høsten 2022. Her deltar 16 team med ledere og ansatte som jobber i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i kommuner i Midt-Norge. Sentre for omsorgsforskning, midt skal gjøre følgeforskning av læringsnettverket og vil sikre dokumentasjon av erfaringene.

– Som SOF-veileder for USHT heier jeg absolutt på samarbeidet USHT har i Tsjekkia. Dette er et eksempel til etterfølgelse. Det synliggjør USHT som et fagmiljø å regne med, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, sier Devik.

Her kan du lese mere om utviklingshemming og seksuell helse.

Vil bli best i Tsjekkia

Freya har som mål å bli den beste tilbyderen av opplæring av ansatte og omsorgspersoner om hvordan de kan jobbe med temaet seksualitet og relasjoner til mennesker med nedsatt funksjonsevne og hos eldre.

Freya bruker nå læringsnettverk som metode for å drive opplæring i fem institusjoner i Tsjekkia. Det faglige innholdet i opplæringen vil være basert på kunnskap de har fått om utviklingshemming og seksualitet.

Samarbeidet mellom Freya og USHT skal pågå ut 2023.