forfaasykepleiereogforlitenkompetanse

Torunn Kitty Vatnøy

For få sykepleiere og for liten kompetanse

Alle landets kommuner har tilbud til innbyggerne om innleggelse i kommunal akutt døgnenhet (KAD) dersom de ved akutt sykdom har behov for døgnkontinuerlig oppfølging, men ikke trenger sykehusinnleggelse. Mange steder blir tilbudet likevel ikke brukt fordi legen som henviser ikke stoler på at den kommunale akutte døgnenheten er kvalifisert til å ta vare på pasientene.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING 23.01.2023

– En berettiget bekymring, mener Torunn Kitty Vatnøy som har studert døgnenhetene.

Vi ber om et eksempel.

Trenger han en dyne eller en lege?

– Et illustrerende eksempel på nødvendigheten av kompetanse er en eldre mann som har vært til en poliklinisk urinveisundersøkelse hos legen. Selv om dette som regel forløper komplikasjonsfritt, blir det bestemt at han skal få være natten over på den kommunale akutte døgnenheten før han reiser hjem. På natten går sykepleieren inn for å se til mannen og spør hvordan han har det. Han svarer at alt er bra, men at han synes det er kaldt. Istedenfor å hente en ekstra dyne og si godnatt, skjønner sykepleieren at dette kan være tegn på raskt stigende feber. Intuitivt kobler sykepleieren dette med undersøkelsen mannen har vært til. Denne undersøkelsen kan innebære en risiko for infeksjon som kan utvikle seg til sepsis. Med den mistanken gjør sykepleieren umiddelbart nødvendige observasjoner og kontakter en lege. Sepsis utvikler seg raskt og er livstruende, og det er kritisk at behandling blir satt i gang innen kort tid i slike situasjoner, forklarer Vatnøy. 

Hun ønsker seg masternivå på enhetene.

– Kommunale akutte døgnenheter trenger sykepleiere med kompetanse på avansert nivå. Det som kjennetegner avansert sykepleiekompetanse på masternivå er kapabilitet til å ta ansvar og håndtere uforutsigbarhet og kompleksitet både i klinikk og organisering, sier Torunn Kitty Vatnøy.

Det er lansert en forskrift for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie av sentrale myndigheter. Den legger føringer for masterprogrammer rettet mot kommunehelsetjenesten. Vatnøy er overrasket over at disse programmene har søkere i det hele tatt.

Må anerkjenne behovet

– Dette er yrkesaktive sykepleiere, de har jobb og fast inntekt. Man kan ikke forvente at de skal slutte i jobben og si fra seg inntekten for å ta mer utdanning, mener Torunn Kitty Vatnøy.

Hun ser en annen utfordring også.

– Avdelingslederne i kommunen legger ikke til rette for at de ansatte skal ta utdanning. De mister jo en verdifull medarbeider hver gang de sender noen ut i utdanning. Det er ikke noe de ønsker seg i en allerede presset situasjon.

Torunn Kitty Vatnøy mener utdanning ikke står på dagsorden.

– Kommunene må først og fremst anerkjenne behovet, så må det legges til rette for dem som vil tilby utdanningen og dem som vil ta den. At det er søkere til disse programmene, vilkårene til tross, sier kanskje noe om interessen og motivasjonen som er der ute. Altså et stort potensiale, avslutter Torunn Kitty Vatnøy.

Torunn Kitty Vatnøy er forsker og førstelektor ved Universitetet i Agder og tilknyttet Senter for omsorgsforskning. Avhandlingen hennes har tittelen Nursing Competance in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Hvis du vil lese hele avhandlingen finner du den her.