Bakgrunn og aktiviteter

Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling.

Jeg jobber med:

Drift av opplæringskontoret NTNU. Opplæringskontoret drifter NTNU Trondheim,  Ålesund og Gjøvik.

Utdannelse:

Fagbrev som elektriker gr. A (Energimontørfaget)

Ledelse, økonomi og administrasjon fra TØH, Nordnorsk lederutvikling mv.

Veiledningspedagogikk fra Universitetet i Tromsø

EDB- prosjekt  studiet ved Næringsakademiet

EDB- kandidat studiet ved Næringsakademiet