Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2016

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU i Trondheim ønsker velkommen til Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2016

Tid: 6. – 7. juni 2016

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotell, Kjøpmannsgate 73, Trondheim

NTNU og Samfundet

 

Årets tre overskrifter er ph.d.-veiledning, internasjonalisering og innovasjon.

Utvikling av veilederkompetanse er et institusjonelt ansvar og mange i målgruppen deltar i arbeidet med å planlegge og arrangere veilederseminarer for sine vitenskapelige ansatte kolleger. Dr. Anne Lee kommer og snakker om kompetanseutvikling for veiledere når kravet til internasjonalisering og tverrfaglig forskning øker, og hvordan man kan jobbe for å etablere kompetanseprogram for veiledere i en organisasjon. Det blir gruppearbeid og diskusjoner etter hennes keynote.

Internasjonalisering av doktorgradsutdanningen betyr mer enn at vi tar opp stadig flere kandidater med utenlandsk statsborgerskap til våre programmer. Det stilles større krav til at våre kandidater skal ha opphold i annet land og lære seg flere forskningskulturer og forskningsmiljøer å kjenne. Thomas Jørgensen, leder av Council of Doctoral Education i European University Association (EUA-CDE), kommer og forteller om trender i europeisk doktorgradsutdanning, og vi får presentert et rammeverk for hvordan internasjonalisering av doktorgradsutdanningen kan defineres og beskrives.

Det stilles i økende grad forventning om at våre kandidater skal utvikle innovasjoner basert på sin forskning. Vi presenterer et tiltak for opplæring i innovasjon og vi møter representanter fra arenaer hvor kreativitet og innovasjon står i fokus.

Og vi er ekstra glad for å kunne annonsere at Dag Rune Olsen, rektor ved universitetet i Bergen, kommer og gir en keynote om norsk doktorgradsutdanning i lys av utviklingstrender i Norge og resten av verden under tittelen Helsetilstanden til norsk ph.d.-utdanning.

Last ned foreløpig program her.

 

Målet med konferansen er å sikre bedre koordinering og forståelse av forskerutdanningen i Norge, styrke kvalitet og innhold i utdanningen, samt inspirere til økt rekruttering av forskere.

Målgruppen er alle som arbeider med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig.

For påmelding og bestilling av overnatting, gå inn her

Pris for deltakelse er 3200 kr og inkluderer deltakelse og servering begge dager, samt festmiddag med underholdning mandag kveld. Etter enighet i UHRs forskerutdanningsforum blir det ikke anledning til å melde seg på bare deler av konferansen.