PROSJEKTUKE 17 2021 - SAMARBEID MED FESTIVALEN ONLY CONNECT

PROSJEKTUKE 17 2021 - SAMARBEID MED FESTIVALEN ONLY CONNECT

Festivalbanner Only Connect


Timeplan prosjektuke 17

Timeplan prosjektuke 17

Mandag 26. april:
Prøve kl. 09:00-11:00 i Kammersalen

Tirsdag 27. april:
Prøve kl. 09:00-11:00 i Kammersalen

Onsdag 28. april:
Prøve kl. 09:00-11:00 i Kammersalen

Torsdag 29. april:
Generalprøve kl. 09:00-11:00 i Vår Frue Kirke
Konsert kl. 19:00 i Vår Frue Kirke

Mandag 26. april:
Prøve kl. 12:00-13:30 i Kammersalen

Tirsdag 27. april:
Prøve kl. 12:00-13:30 i Kammersalen

Onsdag 28. april:
Prøve kl. 12:00-13:30 i Kammersalen

Torsdag 29. april:
Get-in kl. 16:30 i Vår Frue Kirke med rigg og påfølgende generalprøve
Konsert kl. 19:00 i Vår Frue Kirke

Mandag 26. april:
Prøve kl. 12:00-15:00 på A401

Tirsdag 27. april:
Prøve kl. 12:00-15:00 på A401

Onsdag 28. april:
Prøve kl. 12:00-15:00 på A401

Torsdag 29. april:
Generalprøve kl. 12:00-14:00 på Trykkeriet
Konsert kl. 22:00 på Trykkeriet

Mandag 26. april:
Prøve kl. 14:30-17:30 i Kammersalen

Tirsdag 27. april:
Seksjonsprøver i Kammersalen:
Kl. 14:30-16:00 Strykere - instruktør: Aaron Olguin
Kl. 16:30-18:00 Blåsere - instruktør: Arnulf Johansen
Slagverk fri

Onsdag 28. april:
Prøve kl. 14:30-17:30 i Kammersalen

Torsdag 29. april:
Fri

Fredag 30. april:
Prøve kl. 12:00-15:00 i Kammersalen

Lørdag 1. mai:
Prøve kl. 12:30-15:00 i konsertsalen, Ringve Musikkmuseum

Søndag 2. mai:
Get-in-tid Ringve kl. 12:30
Kort sitteprøve kl. 13:00
Konsert kl. 14:00 på Ringve Musikkmuseum

Detaljert prøveplan Mahlerensemble uke 17

Liv Kristin Holmberg
Foto: Bjarte Bjørgum

Liv Kristin Holmberg kommer til festivalen Only Connect 2021 med multimediaverket "Paralysens Liturgi - om kunstens grenser", et samarbeidsprosjekt mellom forsker og kunstner Liv Kristin Holmberg, komponist Eirik Havnes og filmfotograf Kristian Larssen og kurator Maria Veie Sandvik. I denne forbindelse vi hun også holde en workshop for kirkemusikkstudentene ved NTNU institutt for musikk og en offentlig samtale hvor både studenter og kirkemusikere inviteres inn.

PROGRAM

Mandag 26. april:
Kl. 14:00 - 16:00 Workshop for studenter i Nidarosdomen
Kl. 18:00-19:00 Offentlig samtale om kunst, liturgi og kirkemusikk, Nidarosdomen

Workshopen tar utgangspunkt i verket som skal vises under Only Connect 2021, Paralysens Liturgi, som springer ut av Holmbergs stipendiatprosjektet ved Norges Musikkhøgskole, Kunstliturgien:

Med bakgrunn som kirkemusiker og performancekunstner utforsker Holmberg kantors rolle som ritualmester. Det kunstneriske forskningsprosjektet Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert på utopisk filosofi, der hun utvikler egne liturgiske elementer for eksistensielle hendelser og overganger i livet: Et slags metafysisk virkelighetsteater. Stipendiatprosjektet er slik sett både performativt og diskursivt en undersøkelse av kirkerommets potensial som kunstarena, og en utprøving av kunstens grenser og stedsforandrende kraft i kirkerommet som offentlig rom.

Kunst og religion kan ansees som forbundene sannhetsdiskurser. Begge diskursene avhenger av tro. Begge sannhetsdiskursene motsetter seg fornuftens enevelde i vårt samfunn. Begge diskurser opprettholdes gjennom overskridelse. Både religionen og kunsten bestreber seg på å tilfredsstille menneskets åndelige behov. I likhet med religionene kan kunsten gi menneskene noe å leve for, gi menneskene en retning, livsinnhold og metafysisk overbygning.

Der mange, innen både billedkunst, scenekunst og samtidsmusikken, bruker kirkerommet som kunst- og konsertarena eller peker på ritualene eller innehar rituelle elementer i sine verk, så er det få som faktisk går inn i eksisterende rituelle strukturer, og forsøker å vri, vende og forvandle dem. Lite har blitt gjort innenfor performance- og scenekunst i kirkerommet i Europa (om man da ikke anser gudstjenesten som et av de største musikkteatrale drama i verdenshistorien). Det er dette mulighetsrom Holmberg ønsker å fylle.

Under stipendiatperioden vil hun utforske og utvikle liturgisk elementer som musikkteatrale verk. Slik vil hun utvikle en serie med musikalskliturgiske, performative eksperimenter som vil danne kunstnerisk kropp til Kunstliturgien. 

INFO OM MULIGHET TIL Å OPPLEVE MULTIMEDIAVERKET PARALYSENS LITURGI

Biografi Liv Kristin Holmberg

Liv Kristin Holmbergs hjemmeside

Sangseksjonen har konsert på Bruket Kulturhus torsdag 29. april kl. 19:00, sammen med pianist Knut Erik Jensen. Repertoar av Grøndahl, Lund, Okkenhaug, Kjerulf, Bræin, Nordraak, Borgstrøm, Selmer, Haarklou og Albertsen.

Workshops med Jarl Strømdal, alle økter på rom K203:

Mandag 26. april kl. 12-14:
Hva er ny musikk? Gjennomgang av eksempler, diskusjon.

Tirsdag  27. april kl. 12-14:
Hvordan arbeide med ny musikk. Workshop med eksempler på andre notasjonsmåter og anvisninger.

Onsdag 28. april kl. 12-14:
Kvartett. Leo Brouwer «Cuban Landscape with Rhumba”
 

I prosjektuken minner vi om følgende punkter:

Uke 17 - Only Connect

Uke 17 - Only Connect

Hva er egentlig samtidsmusikk eller ny musikk: Er det en sjanger, type musikk eller en avgrenset tidsperiode? For har ikke egentlig all musikk vært ny eller samtidig en eller annen gang? Når vi snakker om barokk eller tidlig musikk er det for mange veldig mye enklere å se for seg tarmstrenger, gamber og pudderparykker, og ikke minst høre for seg en viss type musikk med visse musikalske karakteristiske trekk.
 
I uke 17 er det prosjektuke på utøvende musikk og tema er samtidsmusikk. Det er et lagt opp til et tett samarbeid med festivalen Only Connect: Kanskje Bjørnar Habbestad, kunstnerisk leder for denne festivalen og organisasjonen nyMusikk, kan gi oss svaret på hva ny musikk og samtidsmusikk er for noe?

Heldigvis er det ikkje eitt svar på dette spørsmålet, svarer Habbestad begeistra, det er nettopp mangfaldet av måtar å forstå musikk på som ligg til grunn for festivalen vår, Only Connect. Om ein skal gå grundig til verks kan ein sei at all musikk har vore samtidsmusikk ein gong. Bokstavleg talt er altså samtidsmusikk ikkje ein sjanger, men ei beskriving av noko som skjer i samtida.

Men begrepet 'ny musikk' har på si side ei ganske konkret historie: Det dukka opp i beskrivelsar av tysk og austerriksk musikk på starten av 1900-talet, som eit uttrykk for musikk som tok eit oppgjer med historiske vanar eller klisjear. Musikk som forsøkte å utforske nye retningar. 100 år seinare handlar den nye musikken, eller samtidsmusikken, sjølvsagt om heilt andre ting, reint musikalsk. Men eg trur at mange innafor det me kallar samtidsmusikkfeltet framleis blir driven av å søke nye uttrykk og måtar å lage eller framføre musikk på. 

Når folk spør meg når eg begynte å interessere meg for samtidsmusikk, pleier eg å sei at i dag jobbar eg med musikk som eg ikkje visste fantest når eg starta å studere. Heldigvis! Det betyr at eg jevnleg får oppdage og utfordre meg sjølv og musikken min. Alle me som arbeider med Only Connect håpar at prosjektveka og festivalen kan vise ram nokon av desse ytterpunkta i musikken.

Fløytist Bjørnar Habbestad er kunstnerisk leder i nyMusikk og phd-stipendiat ved NMH.

Se program med mer på NyMusikk/Only Connects nettsider.