Finn studenter til betalte oppdrag

Institutt for musikk

Finn studenter til betalte oppdrag

""

Ønsker du å finne studenter som tar betalte oppdrag? Her finner du lister over studenter som har meldt at de er aktuelle for betalte oppdrag ved siden av studiene inneværende studieår.

Ta selv direkte kontakt med studenten!

Institutt for musikk administrerer ikke oppdrag for studenter, men her finner du lister over studenter som har gitt tillatelse til å publisere informasjon til bruk for eksterne arrangører.

Dersom du har spørsmål rundt ordningen så kan disse stilles til produsent Rakel Skaar Kristensen.

Honorar, lønn og betaling

Alle oppdrag som formidles via disse listene skal være betalte oppdrag, der honorar må forhandles, avtales og utbetales direkte mellom student og oppdragsgiver. Henvendelser til studenter med forespørsel om oppdrag uten honorar skal ikke forekomme.

04 feb 2020

Lister over studenter

Lister over studenter

Soloutøver

En soloutøver (sanger, musiker, danser) opptrer alene eller utfører et soloparti i musikkverk.

Ensemble/band

Flere musikere utøver sammen i besetninger som trio, kvartett, kvintett med mer.

Komponist/arrangør

En komponist skaper et musikkstykke, en arrangør bearbeider et musikkstykke for andre instrumenter eller stemmer enn i originalmanuskriptet.

For tiden har ingen studenter meldt at de tar komponist/arrangøroppdrag.

Undervisning

Instrumental- og vokalundervisning, musikk- og teaterundervisning.

Creos frilanssatser

Creos frilanssatser

Creos frilanssatser inneholder tariffregulerte og anbefalte minstesatser innenfor en rekke områder.

Se satsene på Creos nettside for frilansere.