Utmattingslaboratoriumet

Utmattingslaboratoriumet brukes til å teste materialegenskaper av ulike prøver. Målet er å være i stand til å tilpasse maskiner slik at studenter og forskere kan gjøre sine eksperimenter. Det finnes ulike sylindere som kan benyttes i laboratoriumet.

Arbeid i utmattingslaboratoriumet

Laboratoriumet er utstyrt med:

  • Hydrauliske sylindere. Fra 10kN-250kN
  • Belastede celler. Fra 500 kN opp til 250 kN
  • Deformasjonsmåler
  • Utstyr for logging av belastning
  • Optisk backscatter reflektometer (OBR 4600)
  • Digital Image Correlation (DIC)
  • Elektrisk strekkmåler
ma, 12 jun 2017 11:19:12 +0200