mtp - laboratorium - robot

Robotlaboratorium

Robotlaboratoriumet er et omfattende laboratorium, fordelt på flere robotceller. Den største cellen har to tungroboter med kapasitet på 120 kg som brukes til tunge flytt og to roboter som primært benyttes til sveiseoperasjoner. Studenter jobber i den største cellen på master- og prosjektoppgaver. I de andre cellene finnes en rekke mindre roboter som benyttes av studenter gjennom hele studieløpet.
Robotlaboratoriumet

14 feb 2017