mtp - laboratorium - realisering

Realiseringslaboratoriumet

Realiseringslaboratoriumet brukes til studentaktiviteter og forskningsaktiviteter. Studenter på førsteåret i PuP-studiet lærer seg å sveise, frese og dreie i Realiseringslaboratoriet. På andreåret bruker de denne praktiske kunnskapen til å bygge egne sykler. Laboratoriet inneholder maskiner og utstyr som er egnet til å jobbe med alle typer materialer i tre, polymerer og metaller. Studenter er den største brukergruppen av maskinene. Det finnes også noen CNC-opererte maskiner som brukes til forskning. De vanligste operasjonene er saging, sliping, sveising, boring, fresing, dreiing og temperering.

Arbeid i realiseringslaboratoriumet

Laboratoriumet er utstyrt med:

  • Sager til kutting av ulike materialer
  • Sveisemaskiner for MIG/MAG, TIG og elektroder
  • Plasmakutter og skjærebrenner
  • Bor- og drillpresser i ulike størrelser
  • Fire manuelle freser og en stor CNC-fres for enkle operasjoner
  • Fire manuelle dreiebenker
  • Ovner for varmebehandling av stål
12 jun 2017