mtp - laboratorium - nanomekanisk

Nanomekanisk laboratorium

Det nanomekaniske laboratoriumet brukes til å utføre mekanisk testing, analyse og karakterisering. I laboratoriumet kan studenter, forskere og industrielle partnere tilegne seg ny kunnskap og utforske sine ideer.

"Scanning Electron"-mikroskopet i laboratoriumet blir brukt i undervisning og forskning og til industriell anvendelse. Områdene mikroskopet blir anvendt på er blant annet "fractography", avbildning av belegg, karakterisering av biomateriale og overflatekarakterisering.

Ved hjelp av en nanoindenter kan vi analysere ulike typer materialers mekaniske egenskaper. Dette kan være eksperimentelle materialer på undervisnings - og forskningsnivå eller komplisert industrielt materiale som "Super Duplex"-rustfritt stål eller "NI-Superalloys". Ved hjelp av et nyutviklet elektrokjemisk oppsett kan vi utføre tester lokalt og på liten skala for å undersøke nedbrytingsmekanismer i ulike materialer.
Arbeid i nanomekanisk laboratorium

14 feb 2017