mtp - laboratorium - måle

Målelaboratorium

Målelaboratoriumet har en Leitz PMM-C 600 koordinatmålemaskin som brukes på prosjekt- og masteroppgaver og forskning. Den benyttes også for verifikasjon av produksjonsnøyaktighet.
Målelaboratoriumet

14 feb 2017