Global helsedag 2017

Sustainable Development Goals (SDG)

– Maternal health and Equity in health

 

Tid:    Tirsdag 24.Oktober 2017
Sted:  KA12, Kunnskapssenteret, NTNU/St. Olavs Hospital, Trondheim 

Global helsedag arrangeres hver høst, med innslag fra nasjonale og internasjonale innledere. Fakultet for Medisin og Helsevitenskap er vertskap sammen med St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge (HMN).

 Live-streaming              Program                             Presentasjon av foredragsholdere

Arrangementet vil bli streamet på denne siden for de som ikke har anledning til å delta.

https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Catalog/catalogs/global-health-day-2017


Noen aktuelle foredragsholdere:

Sustainable Development Goals; - Responsibility for our healthy lives and common future 

Flemming Konradsen,Universitetet i København, Danmark 

Han er i dag leder for School of Global health ved Universitetet i København. I mer enn 20 år har Flemming forsket på ulike globale problemstillinger innen helse, sanitærforhold, hygiene, akutt plantevernmidler forgiftning og kontroll av vektorbårene sykdommer i Asia, Afrika og Europa. 

 


Hovedtema: Maternal and newborn health; the unfinished agenda.

How to save mothers? - Emergency obstetric care

Prof. Christopher B-Lynch, MD, Emeritus Consultant Obstetrics and Gynaecological Surgeon, Milton Keynes University Hospital, England.

Han er mest kjent for å ha utviklet en måte å sy sammen (the B-Lynch Brace Suture) livmoren på etter fødsel dersom det oppstår livstruende blødning. Det er trygt å si at hans oppfinnelse har reddet tusenvis av kvinner med alvorlig postpartum blødning, forhindret at de måtte fjerne livmoren, store skader i underlivet og altfor tidlige død. Prof. B- Lynch er opprinnelig fra Sierra Leone og utdannet seg i England til Gynokolog/Obstetriker. B-Lynch har jobbet med kvinnehelse og fødselsproblematikk hele sitt yrksesliv. Han er nå pensjonert, men holder inspirerende foredrag rundt om i verden.

 

Making birth defects a global agenda.

Dr. Anita Kar, Leder for Interdisciplinary School of Health Sciences, Pune University, India

Anita Kar er utdannet Zoolog, men etter sin postdoktor periode innen genetikk og mikrobiologi, har hun fokusert mer på folkehelseutfordringer. Hun har forsket mye innen mor og barn helse med fokus på misdannelser og funksjonshemming hos barn. Hun har vært forskingsleder for en stor levekårsundersøkelse for funksjonshemmede i India. 


Hovedtema: Inequalities in health

Health system strengthening and equity related to SDG, Goal 3

Dr. Kumanan Rasanathan, Senior Health Specialist, UNICEF New York, USA 

Han er allmennlege og har forsket mye på helsesystem. I UNICEF New York leder han arbeidet med dekning av helse kostnader (universal coverage) og styrking av helsesystemene i distrikt. Kumanan har jobbet mye med å øke tilgang til mor- og barn helse i Sør-Øst Asia. Andre forskningsområder er intergrert samfunnssystemer for helse og sosial ulikhet i helse. 

 

The equity impact of community-based interventions in Asia and Africa

Tanja AJ Houweling, PhD, UCL og Erasmus Medical Centre Rotterdam, Nederland

Tanja har bakgrunn fra medisinsk basalfag, PhD i folkehelse og epidenmiologi. Hun har jobbet mye med folkehelse politikk, spesielt med hensyn til sosio-økonomiske ulikheter i helse. Tanja Houweling er forskningsleder for et stort prosjekt som ser på ulikheter i nyfødt dødelighet i Asia og Afrika.     

 

Etter arrangementet blir det mulighet for pizza og forfriskninger i KS11


Tema ved tidligere arrangement.