Global helsedag 2021

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Global helsedag 2021

Women in Global Health Annual Conference og Global Helsedag 2021 arrangeres sammen i år.

Tid: Onsdag 27. oktober 2021
Sted: KA12, Kunnskapssenter, NTNU / St. Olavs Hospital, Trondheim

Årets tema er Kvinner i global helse

  • Kritiske spørsmål for kvinners helse i tiden etter pandemien
  • Kvinneledelse og den globale helseagendaen - hva skjer videre?

Se programmet  for Women in Global Health Annual Conference og Global Health Day 2021 (engelsk) 


Tideligere års tema for Global helsedag