Sommerskole i global helse for medisinstudenter

Sommerskole i global helse for medisinstudenter

Sykehus med fjellrekke i bakgrunnen. Foto.

 

Sommerskole i Nepal for medisinstudenter som studerer ved NTNU, UiB, UiT og UiO

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH-fakultetet), NTNU tilbyr i samarbeid med Kathmandu University/ Dhulikel Hospital et 2 ukers sommerkurs i Nepal fra 19 – 30 juni 2023.

Kurset vil fokusere på global helseutfordringer som er særlig aktuelle i lavinntektsland;

  • Mor-barn-helse
  • Infeksjonssykdommer
  • Helsevesen i lav-inntektsland
  • Helsevesen på landsbygda

Undervisningen vil være i form av forelesninger, klinikk, deltakelse i morgenmøter, deltakelse på visitter og vaktarbeid på sykehuset. Det vil også bli arrangerte et to dagers besøk til et helsesenter på landsbygda.

Kursavgift dekkes av de respektive medisinske fakultetene i Norge.

Mat, bolig og reiseutgifter må deltakeren dekke selv.

Kurset egner seg best for 4., 5. og 6. års medisinstudenter som er interessert i global helse problemstillinger. Det tilbys maksimum 15 kursplasser.

Kurset gir 4,5 studiepoeng. For å få studiepoeng må hver student levere et refleksjonsnotat til godkjenning og levere evalueringsskjema.

Søknad med CV og motivasjonsbrev sendes Jannicke Gjølme Eriksen: jannicke.eriksen@ntnu.no innen 1. februar 2023.

Spørsmål rundt faglig innhold i kurset kan rettes til vitenskapelig ansvarlig for Nepalsamarbeidet, Ingunn Harstad ingunn.harstad@ntnu.no

Påmelding: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Informasjon: Ingunn Harstad