Sommerskole i global helse for medisinstudenter - dessverre avlyst for 2024.

Sommerskole i global helse for medisinstudenter - dessverre avlyst for 2024.

Sykehus med fjellrekke i bakgrunnen. Foto.

 

Sommerskole i Nepal for medisinstudenter som studerer ved NTNU, UiB, UiT og UiO

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH-fakultetet), NTNU tilbyr i samarbeid med Kathmandu University/ Dhulikhel Hospital et 2 ukers sommerkurs i Nepal fra 17 – 28 juni 2024.

Kurset vil fokusere på global helseutfordringer som er særlig aktuelle i lavinntektsland;

  • Infeksjonssykdommer
  • Mor-barn-helse
  • Organisering av helsetjenesten  
  • Hvordan mennesker på landsbygda kan få et helsetilbud.

Undervisningen vil være i form av forelesninger, klinikker, deltakelse i morgenmøter, deltakelse på visitter og vaktarbeid på sykehuset. Det vil også bli arrangerte et besøk til et helsesenter/lokalsykehus på landsbygda. Studentene kan ikke regne med å selv delta aktivt i pasientbehandling. 

Kursavgift dekkes av de respektive medisinske fakultetene i Norge.

Reiseutgifter, forsikringer, mat og bolig må deltakeren dekke selv.

Kurset egner seg best for 4., 5. og 6. års medisinstudenter som er interessert i global helse problemstillinger. Det tilbys maksimum 15 kursplasser.

Kurset gir 4,5 studiepoeng. For å få studiepoeng må hver student levere et refleksjonsnotat til godkjenning og levere evalueringsskjema.

DESSVERRE AVLYST FOR 2024.

Søknad med CV og motivasjonsbrev sendes Jannicke Gjølme Eriksen: jannicke.eriksen@ntnu.no innen 14. januar 2024.

Spørsmål rundt faglig innhold i kurset kan rettes til vitenskapelig ansvarlig for Nepalsamarbeidet, Ingunn Harstad ingunn.harstad@ntnu.no

Kontakt:

Kontakt: