Om malwarelab

Om malwarelab

Analyse av skadevare blir undervist som del av utdanningen innen digital etterforskning ved NTNU i Gjøvik. Ved å bygge videre på Testimon sin lange historie med forskning og utvikling på malware, og med støtte fra NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS), har førsteamanuensis Geir Olav Dyrkolbotn etablert en egen malware-lab ved NTNU/CCIS.

Geir Olav skal fra våren 2017 undervise i et nyetablert fag i malware-analyse og reverse engineering ved NTNU/CCIS. Faget inngår i en nyoppstartet erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet med fokus på cyberoperasjoner. Faget er det første i Norge, så vidt vi er kjent med, som er dedikert til malware-analyse. Det finnes andre bra initiativ, f.eks kortere kurs fra NSM, og NTNU har belyst emnet som del av andre fag. Behovet synes åpenbart å være der, da faget allerede har fått mye oppmerksomhet fra studenter som vil delta.

Det er viktig at forskningen gjenspeiler de problemstillingene bedriftene føler på kroppen. I tillegg har en del aktører allerede erfaring og kunnskap som vi håper å kunne videreformidle til studentene våre.

Malware-laben har et betydelig internasjonalt nettverk, og samarbeider og deltar f eks i år på Europol (European Cyber Centre - EC3) – informasjonskampanje på mobilsikkerhet. Hensikten er å sette fokus på og øke bevisstheten rundt bruk av mobile enheter og risikoen for skadevare på disse. Dette er et stort samarbeidsprosjekt som en del av EU sin europeiske sikkerhetsmåned. I Norge deltar NTNU/ CCIS i samarbeid med Kripos og NorSIS.

For mer informasjon, kontakt førsteamanuensis Geir Olav Dyrkolbotn, CCIS, geir.dyrkolbotn@ccis.no eller professor Katrin Franke, NTNU Testimon Forensics Group, katrin.franke@ntnu.no.

Kontakt

Kontakt