Bakgrunn og aktiviteter

Geir Olav Dyrkolbotn er major i Cyberforsvaret og førsteamanuensis ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU. Han leder NTNU Malware Lab og forskningsgruppe for Cyber Defence ved CCIS. Geir Olav har doktorgrad (PhD) i informasjonssikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør grad innen computer science fra Norges Tekniske Høgskole (NTH). Han har mer enn 25 års erfaring fra Forsvaret. Han har i løpet av karrieren fokusert på drift, vedlikehold og sikkerhet i Forsvaret kommunikasjons-infrastruktur. De siste årene har fokuset vært på defensive cyber operasjoner, forsvar av datanettverk og risiko håndtering. Forskningsinteresser inkluderer: cyber defence, reverse engineering, analyse av malware, side-kanal angrep og maskin læring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport