Bakgrunn og aktiviteter

Katrin Franke er professor i computer science ved informasjonssikkerhetsmiljøet på NTNU i Gjøvik. I 2007 ble hun en del av Norwegian Information Security Lab (NISlab) med oppdrag å etablere forskning og utdanning i "digital og computational forensics". I denne sammenheng deltok hun i å sette opp samarbeidet med det norske politiet som en del av Center for Cyber and information Security (CCIS). Dr. Franke koordinerer nå NTNU Digital Forensics-gruppen. Dr. Franke har 20+ års erfaring i industriell forskning og utvikling for finansielle tjenester og politietater (Law Enforcement Agencies - LEAs) og hun samarbeider tett med banker og LEAs i Europa, Nord -Amerika og Asia. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Franke, Katrin; Årnes, Andrè. (2017) Challenges in Digital Forensics. Digital forensics.
  • Lopez-Rojas, Edgar Alonso; Franke, Katrin. (2017) Bootstrapping the Paysim Financial Simulator for Open Source. THE 29TH EUROPEAN MODELING & SIMULATION SYMPOSIUM (EMSS 2017).
  • Shalaginov, Andrii; Grini, Lars Strande; Franke, Katrin. (2016) Understanding Neuro-Fuzzy on a Class of Multinomial Malware Detection Problems. IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).