Læringssenteret

Læringssenteret

– Utvikling og støtte til læring

 

Læringssenteret


Læringssenteret bidrar i utvikling og støtte til læring ved NTNU og er organisert som et virtuelt nettverk. Vi retter oss mot alle ansatte som deltar i, eller legger til rette for, undervisning. Mer om Læringssenteret.

Hovedaktiviteter

Veiviser

Veiviser

Læringssenteret har en viktig rolle i å synliggjøre og koordinere undervisning- og læringsaktivitet ved NTNU. 

Har du spørsmål om læring og teknologi? Vi kan hjelpe deg og vise vei i støtteapparatet, både individuelt og i fagmiljø.

Rådgiving og kompetanseheving

Rådgiving og kompetanseheving

Læringssenterets nettverk gir råd og innspill til pedagogisk bruk av teknologi i lærings- og undervisningsprosesser: 

Vi produserer digitale ressurser på Innsida: Læringsstøtte - for undervisere

Nyheter, tips og inspirasjon kan du finne på Læringsbloggen

Møteplasser

Møteplasser

Læringssenteret bidrar i møteplasser og motivasjonstiltak som omhandler teknologi og læring. 

Læringstreff er et fast tilbud for erfaringsdeling. Tema vil variere, men retter seg mot alle involverte i undervisning og læring ved NTNU.

Læringsfestivalen er en årlig nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren arrangert av NTNU. Læringsfestivalen er en stor møteplass for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Kontakt

Kontakt

Logo

 

Læringsstøttesenteret

 

Besøksadresse

Besøksadresse

Trondheim

Jonsvannsvegen 82
Moholt
4. etasje, bygg C

Ålesund

Hovedbygget
F-413

Gjøvik

Gneis-bygget
Innovatoriet
Teknologiveien 22

Postadresse

NTNU, Læringssenteret,
7491 Trondheim

Følg oss:

 

Læringsbloggen