Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver ved NTNU Læringssenteret, Avdelig for utdanningskvalitet. 

Hovedoppgaver:

 • Teknisk-pedagogisk veiledning og rådgiving i kompetansehevingstiltak og utviklingsprosjekt
 • Gruppeleder for NTNU Læringsnettverket
 • Organisasjonsutvikling og nettverksarbeid
 • Medieproduksjon og informasjonsarbeid

Bakgrunn:

 • Faglig koordinator prosjektet interaktive læringsarealer, 2017-2019
 • Videreutdanning Pedagogisk utviklingsprogram, Pedup, 2018
 • Medieproduksjon, NTNU Multimediesenteret, 2013-2015
 • Videreutdanning i Multimedieteknologi, Noroff, 2011-2012
 • Webredaktør, Amfi Kreativ AS, 2010-2011
 • Lærer ved Ringve videregående skole, 2009-2010
 • Utdanna som adjunkt med opprykk ved PLU, 2009 
 • Bachelor i medieproduksjon ved NTNU, 2008

Verv: