Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver ved NTNU Læringsstøttesenteret, Avdelig for utdanningskvalitet.

Mine hovedoppgaver er å bistå fagmiljø, støttemijø og ledelse innen;

Bakgrunn:

  • Undervisning, videregående skole
  • Medieproduksjon, NTNU Multimediesenteret
  • Prosjektleder Tekped 2014 - tverrfaglig læringsarena for undervisningsteknologi og pedagogikk ved NTNU

Verv: 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Hakel, Katja; Høivik, Tonje Mogstad. (2014) Tekped Webportal - Læringsarena for undervisningsteknologi og pedagogikk. NTNU Multimediesenter og Uniped. 2014.
  • Hakel, Katja; Høivik, Tonje Mogstad. (2014) Tekped fagdag 2014 - Om Lecturetools og tekped-webportal. Tekped - Fagdag for unidervisningsteknologi . NTNU Multimediesenter; Trondheim. 2014-05-05 - 2014-05-05.