Hvorfor har vi prosjekt for jenter?

Hvorfor har vi prosjekt for jenter?

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Herunder ligger det å jobbe for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser. 

Kunnskap om teknologi og realfag har gitt grunnlag for vårt velferdssamfunn og for vår velstandsutvikling. Det har bidratt til at vi kan produsere olje og gass og gitt oss mobiltelefoner og datamaskiner. Teknologi bidrar til å kurere dødelige sykdommer og til å løse miljø- og klimautfordringer. For å kunne møte morgendagens utfordringer og opprettholde velstanden er vi avhengige av en kontinuerlig utvikling av teknologien og innovasjon. 

Teknologibransjen domineres fremdeles av menn. Morgendagens teknologi skal brukes av både kvinner og menn, derfor må både kvinner og menn være med å utvikle den!

På mange teknologiutdanninger er jenteandelen fremdeles lav. Både studiemiljø og arbeidsmiljø blir bedre av at begge kjønn er representert.  Derfor jobber vi for at flere jenter skal starte på disse studiene og at en større andel av dem som starter faktisk fullfører.

Er det urettferdig? 

Er det ikke urettferdig at kun jenter får masse spennende og morsomme tilbud på disse studiene? Selvsagt er det det. Det er urettferdig. Men det er ikke heldig at bare guttene skal påvirke hvilken vei teknologien går. NTNU har aktiviteter for jenter for å gjøre det mer attraktivt for jenter å begynne å studere og fullføre studier inne naturvitenskap og teknologi. 

NTNU ønsker kjønnsbalanse på studiene og i arbeidslivet. Det er da vi får de beste resultatene og «Kunnskap for en bedre verden»!