Hovedbilde

To kvinnelige studenter som står og snakker sammen ved en solcellepanelvegg

Luft

 

Forside - om jenteprosjektene

NTNU Jenter

NTNU bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til naturvitenskap og teknologi

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Vi jobber for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Gjennom å jobbe med trivsel og motivasjon tilbyr NTNU nettverk som gir spennende muligheter gjennom og etter utdannelsen.

Derfor har NTNU prosjekter for jenter

Luft

 

Velkomstdager 2020

Velkomstdag for nye jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer NTNU til velkomstdag for de nye jentene.

Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg. Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med.

For jenter 13-19 år

For jenter 13 -19 år

To kvinnelige studenter som samarbeider i et klasserom

 

Vil du vite mer om de mange mulighetene en utdanning innen teknologi byr på og bli kjent med andre jenter med samme interesse? I løpet av året har NTNU flere arrangement for jenter med foredrag, workshops, omvisning, sosiale aktiviterer og en smakebit av hvordan det er å være student ved NTNU.
 

Teknologiuka for jenter

I november 2019 inviterterte vi 450 jenter til å besøke NTNU i Trondheim for å lære mer om våre studieprogram innenfor teknologi og naturvitenskap.

På grunn av koronaepedemien kan ikke dette arrangementet avikles på lik måte som tidligere. Informasjon kommer.

Les mer om Teknologiuka for jenter


Jentekonferansen

I februar hvert år inviterer vi 450 jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Trøndelag til en Jentekonferanse i Trondheim. Konferansen er for deg som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.

Les mer om Jentekonferansen


Teknologidagene

På Teknologidagene, arrangerers årlig i starten av april, inviterer NTNU 250 gutter og jenter fra hele landet til å bli bedre kjent med teknologi og IKT-studier ved NTNU i Trondheim.

Les mer om Teknologidagene

For jenter på NTNU

For jenter på NTNU

To kvinnelige studenter som jobber med visualisering av menneskelige bevegelser

NTNU legger til rette for et godt studiemiljø som gjør at jentene trives og gjennomfører studiene. Jentene på teknologiutdanningene inviteres på faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele året. Tilbudene vil variere fra studieprogram til studieprogram alt etter behov og interesser.
 

Jenteprosjektet Ada, Trondheim

For jenter som går på Elektroingeniør, Datateknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Informatikk, Matematikk, Matematiske fag, Kommunikasjonsteknologi og Kybernetikk og robotikk.

Jenteprosjektet Ada, Gjøvik

For jenter som går på teknologi- og ingeniørutdanninger i Gjøvik.

Jenteprosjektet Ada, Ålesund

For jenter som går på teknologiutdanninger i Ålesund.

Likevektprogrammet Curie, Trondheim

For jenter som går på sivilingeniør i nanoteknologi, bachelor i fysikk, sivilingeniør i fysikk og matematikk, sivilingeniør og bachelor i materialteknologi og bachelor i olje og gass. NB: Ingen aktivitet i 2019.

Jenter på ingeniørvitenskap, Trondheim

Tilbud for jenter som går på Bygg- og miljøteknikk, Byggingeniør, Ingeniør fornybar energi, Geologi, Ingeniørvitenskap og IKT, Marin teknikk, Maskiningeniør, Petroleumsfag, Produktutvikling og produksjon og Tekniske geofag.
 

Samarbeidspartnere i næringslivet

 

Samarbeidspartnere i næringslivet

Er du bedrift og ønsker å samarbeide med Jenteprosjektet Ada, ta kontakt med oss på ada@idi.ntnu.no


Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid