Hovedbilde

To jenter med en robot.
Foto: Kai T. Dragland

Tiltak for jenter ved NTNU

Tiltak for jenter ved NTNU

NTNU bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til alle studier, blant annet til naturvitenskap og teknologi.

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Vi jobber for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Gjennom å jobbe med trivsel og motivasjon tilbyr NTNU nettverk som gir spennende muligheter gjennom og etter utdannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekter innen naturvitenskap og teknologi

Prosjekter innen naturvitenskap og teknologi

NTNU har flere prosjekter for å beholde og rekruttere flere jenter inn til naturvitenskap og teknologi. Derfor har vi prosjekter for jenter ved NTNU.
 

Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget Jævli flink pike serien for å rekruttere flere kvinner.

Ada_

Ada bidrar til å motivere og utdanne kvinner til teknologi- og IKT-bransjen. Prosjektet Ada_ ved Fakultet for Informasjonsteknologi og elektroteknikk jobber med trivsel og motivasjon gjennom hele studieløpet. 

Hypatia

Hypatia er et nettverk for kvinnelige og ikke-binære studenter på studieprogram med lav kvinneandel ved Fakultet for ingeniørvitenskap.