Hovedbilde

To kvinnelige studenter som står og snakker sammen ved en solcellepanelvegg

Luft

 

Forside - om jenteprosjektene

NTNU Jenter

NTNU bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til naturvitenskap og teknologi

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Vi jobber for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Gjennom å jobbe med trivsel og motivasjon tilbyr NTNU nettverk som gir spennende muligheter gjennom og etter utdannelsen.

Derfor har NTNU prosjekter for jenter

Luft

 

 

Jentekonferansen 2020

Jentekonferansen 2020

12. februar inviteres jenter i 9. og 10. trinn og VGS i Trøndelag til Jentekonferansen 2020

Tema for årets konferanse er klima, miljø og IT-sikkerhet.

For jenter 13-19 år

For jenter 13 -19 år

To kvinnelige studenter som samarbeider i et klasserom

Vil du vite mer om de mange mulighetene en utdanning innen teknologi byr på og bli kjent med andre jenter med samme interesse? I løpet av året har NTNU flere arrangement for jenter med foredrag, workshops, omvisning, sosiale aktiviterer og en smakebit av hvordan det er å være student ved NTNU.
 

Teknologiuka for jenter

6. - 8. november inviteres 450 jenter til et besøk på NTNU i Trondheim for å lære mer om våre studieprogram innenfor teknologi og naturvitenskap.

Les mer om Teknologiuka for jenter


Jentekonferansen

I februar hvert år inviterer vi 350 jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Trøndelag til en Jentekonferanse i Trondheim. Konferansen er for deg som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.

Teknologidagene

På Teknologidagene, arrangerers årlig i starten av april, inviterer NTNU 250 gutter og jenter fra hele landet til å bli bedre kjent med teknologi og IKT-studier ved NTNU i Trondheim.

 

For jenter på NTNU

For jenter på NTNU

To kvinnelige studenter som jobber med visualisering av menneskelige bevegelser

NTNU legger til rette for et godt studiemiljø som gjør at jentene trives og gjennomfører studiene. Jentene på teknologiutdanningene inviteres på faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele året. Tilbudene vil variere fra studieprogram til studieprogram alt etter behov og interesser.
 

Jenteprosjektet Ada, Trondheim

For jenter som går på Elektroingeniør, Datateknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Informatikk, Matematikk, Matematiske fag, Kommunikasjonsteknologi og Kybernetikk og robotikk.

Jenteprosjektet Ada, Gjøvik

For jenter som går på teknologi- og ingeniørutdanninger i Gjøvik.

Jenteprosjektet Ada, Ålesund

For jenter som går på teknologiutdanninger i Ålesund.

Likevektprogrammet Curie, Trondheim

For jenter som går på sivilingeniør i nanoteknologi, bachelor i fysikk, sivilingeniør i fysikk og matematikk, sivilingeniør og bachelor i materialteknologi og bachelor i olje og gass. NB: Ingen aktivitet i 2019.

Jenter på ingeniørvitenskap, Trondheim

Tilbud for jenter som går på Bygg- og miljøteknikk, Byggingeniør, Ingeniør fornybar energi, Geologi, Ingeniørvitenskap og IKT, Marin teknikk, Maskiningeniør, Petroleumsfag, Produktutvikling og produksjon og Tekniske geofag.
 

Samarbeidspartnere i næringslivet

 

Samarbeidspartnere i næringslivet

Er du bedrift og ønsker å samarbeide med Jenteprosjektet Ada, ta kontakt med oss på ada@idi.ntnu.no


Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid