To kvinnelige studenter som står og snakker sammen ved en solcellepanelvegg

 

NTNU Jenter

NTNU bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til naturvitenskap og teknologi

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Vi jobber for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Gjennom å jobbe med trivsel og motivasjon tilbyr NTNU nettverk som gir spennende muligheter gjennom og etter utdannelsen.

Derfor har NTNU prosjekter for jenter 

Ny student høsten 2018?

NTNU arrangerer velkomstdag for jenter:

Søndag 12. august: Trondheim, Gløshaugen
Mandag 13. august: Trondheim, Kalvskinnet og Marin teknikk, Tyholt
Tirsdag 14. august: Gjøvik og Ålesund

Program og påmelding til velkomstdagene

For jenter 13-19 år

To kvinnelige studenter som samarbeider i et klasserom

Vil du vite mer om de mange mulighetene en utdanning innen teknologi byr på og bli kjent med andre jenter med samme interesse? I løpet av året har NTNU flere arrangement for jenter med foredrag, workshops, omvisning, sosiale aktiviterer og en smakebit av hvordan det er å være student ved NTNU.
 

Teknologiuka for jenter

4. - 7. november 2018 inviterer vi 400 jenter til et besøk på NTNU i Trondheim for å lære mer om våre studieprogram innenfor teknologi og naturvitenskap.

Jentekonferansen

7. februar 2019 inviterer vi 350 jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Trøndelag til en Jentekonferanse i Trondheim. Konferansen er for deg som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.

Teknologidagene

På Teknologidagene inviterer NTNU 250 gutter og jenter fra hele landet til å bli bedre kjent med teknologi og IKT-studier ved NTNU i Trondheim.

 

For jenter på NTNU

To kvinnelige studenter som jobber med visualisering av menneskelige bevegelser

NTNU legger til rette for et godt studiemiljø som gjør at jentene trives og gjennom-fører studiene. Jentene på teknologiutdanningene inviteres på faglige- og sosiale aktiviteter gjennom hele året. Tilbudene vil variere fra studieprogram til studieprogram alt etter behov og interesser.
 

Jenteprosjektet Ada, Trondheim

For jenter som går på Elektroingeniør, Datateknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Informatikk, Matematikk, Matematiske fag, Kommunikasjonsteknologi og Kybernetikk og robotikk.

Jenteprosjektet Ada, Gjøvik

For jenter som går på teknolgiutdanninger i Gjøvik.

Jenteprosjektet Ada, Ålesund

For jenter som går på teknologiutdanninger i Ålesund.

Likevektprogrammet Curie, Trondheim

For jenter som går på sivilingeniør i nanoteknologi og bachelor i fysikk.

Jenter på ingeniørvitenskap, Trondheim

Tilbud for jenter som går på Bygg- og miljøteknikk, Geologi, Ingeniørvitenskap og IKT, Ingeniør fornybar energi, Petroleumsfag, Produktutvikling og produksjon og Tekniske geofag.

Jenter og teknologi, Trondheim

For jenter som går på Byggingeniør, Dataingeniør, Informatikk - drift av datasystemer, IT-støttet bedriftsutvikling, Logistikkingeniør og Maskiningeniør.

 

Samarbeidspartnere i næringslivet


Internasjonalt samarbeid