Hovedbilde

To kvinnelige studenter som står og snakker sammen ved en solcellepanelvegg

Forside - om jenteprosjektene

NTNU bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til naturvitenskap og teknologi

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Vi jobber for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Gjennom å jobbe med trivsel og motivasjon tilbyr NTNU nettverk som gir spennende muligheter gjennom og etter utdannelsen.

Derfor har NTNU prosjekter for jenter

For jenter på NTNU

For jenter på NTNU

To kvinnelige studenter som jobber med visualisering av menneskelige bevegelser

NTNU legger til rette for et godt studiemiljø som gjør at jentene trives og gjennomfører studiene. Jentene på teknologiutdanningene inviteres på faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele året. Tilbudene vil variere fra studieprogram til studieprogram alt etter behov og interesser.

Velkomstdag for nye jenter

Møt de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg. Velkomstdagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med.

Jenteprosjektet Ada

Ada er et prosjekt ved NTNU som bidrar til at det uteksamineres flere kvinner fra teknologiutdanninger på NTNU som har lav kvinneandel.

Likevektprogrammet Curie, Trondheim

For jenter som går på sivilingeniør i nanoteknologi, bachelor i fysikk, sivilingeniør i fysikk og matematikk, sivilingeniør og bachelor i materialteknologi og bachelor i olje og gass. 
 

Luft