Trening under svangerskapet (TRIP)

Friske gravide anbefales å trene regelmessig under svangerskapet for å fortsette å oppnå de samme helsegevinstene som ved trening i ikke-gravid tilstand. Retningslinjene er hovedsakelig basert på observasjonsstudier fordi det ikke tidligere har vært gjennomført store randomiserte kontrollerte studier for å studere mulig effekt av trening i svangerskapet.

TRIP-studien (TRIP = Training In Pregnancy) er en randomisert kontrollert studie og ble gjennomført i perioden 2007-2010. Studien inkluderte 855 friske, gravide kvinner fra Trondheim og Stavanger og kvinnene ble tilfeldig fordelt i en treningsgruppe og i en kontrollgruppe. Kvinnene i treningsgruppen ble tilbudt et 12-ukers standardisert treningsprogram med ukentlig gruppetrening, ledet av fysioterapeut, og to dager egentrening. Kvinnene i kontrollgruppen fulgte vanlig svangerskapsomsorg. Kvinnene ble testet i svangerskapsuke 18-22 og retestet i svangerskapsuke 32-36, tre og 18 måneder etter fødsel.

Studiedeltagerne har bidratt med svært verdifull informasjon som har gitt viktig viten om effekten av trening i svangerskapet. Foreløpige resultater fra TRIP-studien understøtter de generelle anbefalingene om at gravide kvinner bør trene i svangerskapet. En grundig instruksjon i korrekt bekkenbunnstrening og et bekkenbunnstreningsprogram bør inngå i treningsgrupper for gravide kvinner.

Mon, 25 Apr 2016 08:08:43 +0200

illustrasjonsbilde

 

 

Kontakt

Signe Nilssen Stafne, prosjektleder
signe.n.stafne@ntnu.no
Tel: 480 71 766