Trening under svangerskapet (TRIP)

Trening under svangerskapet (TRIP)

Friske gravide anbefales å trene regelmessig under svangerskapet for å fortsette å oppnå de samme helsegevinstene som ved trening i ikke-gravid tilstand. Retningslinjene er hovedsakelig basert på observasjonsstudier fordi det ikke tidligere har vært gjennomført store randomiserte kontrollerte studier for å studere mulig effekt av trening i svangerskapet.

gravidmage

TRIP-studien (TRIP = Training In Pregnancy) er en randomisert kontrollert studie og ble gjennomført i perioden 2007-2010. Studien inkluderte 855 friske, gravide kvinner fra Trondheim og Stavanger og kvinnene ble tilfeldig fordelt i en treningsgruppe og i en kontrollgruppe. Kvinnene i treningsgruppen ble tilbudt et 12-ukers standardisert treningsprogram med ukentlig gruppetrening, ledet av fysioterapeut, og to dager egentrening. Kvinnene i kontrollgruppen fulgte vanlig svangerskapsomsorg. Kvinnene ble testet i svangerskapsuke 18-22 og retestet i svangerskapsuke 32-36, tre og 18 måneder etter fødsel.

Studiedeltagerne har bidratt med svært verdifull informasjon som har gitt viktig viten om effekten av trening i svangerskapet. Foreløpige resultater fra TRIP-studien understøtter de generelle anbefalingene om at gravide kvinner bør trene i svangerskapet. En grundig instruksjon i korrekt bekkenbunnstrening og et bekkenbunnstreningsprogram bør inngå i treningsgrupper for gravide kvinner.

Det er imidlertid få studier på hvordan trening i svangerskapet påvirker barnets senere utvikling. En oppfølgingsstudie av mor og barn som deltok i TRIP-studien syv år etter fødsel er nå i gang. Oppfølgingsstudien er spørreskjemabasert og besvares elektronisk. Mødre får tilsendt informasjon om studien, brukernavn og passord den høsten barnet starter i 2.klasse.

Lenke til omtaler i media:

27 mar 2019

Bloggtekster om forskningsfunn

Bloggtekster om forskningsfunn