Strategi for ISB 2012-2020

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Samfunnsoppdrag

ISB skal utvikle kunnskap, metoder og teknologi for bedre helsetjenester innen sine satsningsområder;

 • Sirkulasjon: Kirurgisk og medisinsk behandling av hjerte-, kar- og lungesykdommer, intensivmedisin,
 • Smerte: Behandling av akutte og kroniske smerter, og sammensatte lidelser,
 • Ultralyd og Magnetisk resonans: Bildebaserte og molekylære metoder for utredning og behandling,
 • Trening: Systematisk fysisk aktivitet innen forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Visjon

ISB skal være fremragende på tverrfaglig samarbeid i det integrerte universitetssykehuset.

 • Innen satsningsområdene skal instituttet stimulere til kreativt samspill mellom helsepersonell, teknologer, forskere, studenter og administrasjon, på tvers av fagområder, profesjoner og institusjoner.

Mål

ISB skal utvikle praktiske løsninger innen forebyggelse, utredning, behandling og rehabilitering på sine fagområder innenfor strategien ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og NTNU.

 • Instituttet skal samarbeide nært med klinikker og avdelinger ved St. Olavs hospital om felles mål.
 • Arbeidet skal ha et globalt, fremtidsrettet perspektiv og holde høy internasjonal standard.

Forskning og innovasjon

ISB skal følge forsknings- og utviklingskjeden fra idé til klinisk anvendelse ved å:

 • Utvikle tverrfaglige samarbeidsprosjekter,
 • Arbeide i grupper og nettverk som sikrer kompetanse og kapasitet til å gjennomføre større prosjekter,
 • Være en ettertraktet samarbeidspartner for ledende kunnskapsmiljøer i bedrifter og offentlig sektor,
 • Søke samarbeid og finansiering lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanning

ISB skal bidra til engasjerende, evidensbaserte læringsaktiviteter ved en kontinuerlig utvikling av faglig innhold og metoder i sine fora:

 • Undervisningsenheter for medisinstudiets fagområder: anestesi, bildediagnostikk, hjertekirurgi, hjertemedisin, karkirurgi og lungemedisin,
 • Fagråd for internasjonalt masterstudium i "Exercise physiology and sports sciences,"
 • Medisinsk simulatorsenter,
 • Seminarer og faglige møter for forskning, innovasjon og karriereutvikling.

Organisasjon

ISB skal ha et raust og inspirerende arbeidsmiljø som rekrutterer og utvikler høyt kvalifiserte medarbeidere nasjonalt og internasjonalt.

 • Instituttet skal ha en tydelig ledelse som sørger for at oppdatert informasjon om strategi og beslutninger er lett tilgjengelig.
 • Instituttet skal legge til rette for medvirkning og god kommunikasjon gjennom instituttgrupper, medarbeidersamtaler, seminarer og uformelle møteplasser for alle ansatte.
 • Arbeidsoppgaver og samarbeidsforhold skal stimulere til interesse og respekt på tvers av faggrenser og organisatoriske skiller.
 • En effektiv administrasjon med høy kompetanse skal sikre god utnyttelse av menneskelige og materielle ressurser.
 • Instituttet skal legge til rette for fleksible karriereveier som kombinerer universitetsoppgaver med profesjonsutøvelse.

Formidling

ISB skal bidra til effektiv spredning av relevant, oppdatert informasjon innen sine fagområder.

 • Instituttet skal publisere sine resultater i anerkjente fagtidsskrifter og andre fora med størst mulig gjennomslag.
 • Fagmiljøene skal delta aktivt i formidling og debatt i lokale, landsdekkende og internasjonale nyhetsmedier.
 • Instituttet skal bruke nye elektroniske medier og informasjonskanaler i sin formidling.
MR avbildning. Foto: Geir Mogen/NTNU

Kontakt ISB

 • Epost: kontakt@isb.ntnu.no
 • Besøksadresse: St.Olavs Hospital, Prinsesse Kristinas gt. 3, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. (klikk for kart)
 • Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Postboks 8905, 7491 Trondheim
 • Leveranseadresse: NTNU/ISB, Heggstadmoen 51, Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst, 7080 Heimdal