Lansering av rapporten «Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway since 2014»

Helse- og omsorgsdepartementets logo

                                             Logoen til forskningssenteret Wellfare. Illustrasjon.   

 

Lansering av rapporten «Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway since 2014»

Sted: NTNU Campus Kalvskinnet, auditorium A001 i Akrinn, Sverres gate 12 i Trondheim

Program fredag 10. mars

12.00

Velkommen. Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, Tine Arntzen Hestbek, dekan ved NTNU og Line Vold, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

12.10 Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway since 2014. Professor Michael Marmot presenterer rapporten
 
13.00 Regjeringens satsing på folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
 
13.15 Benstrekk
 
13.40

Lokale innsatser for å utjevne sosiale helseforskjeller (omtalt i rapporten)

 • Innbyggernes modell. Lasse Arntsen, Oppvekst og utdanningsdirektør i Trondheim og Sara Andersson, prosjektleder Innbyggernes modell, Trondheim kommune.
 • Nye mønstre – trygg oppvekst. Kristine Vigsnes, stipendiat ved Universitetet i Agder og Eirik Abildsnes, forskningssjef i Kristiansand kommune
 • Bank 2 og Reynd: Gjeld, økonomiske problemer og psykisk helse: Bankens rolle som forebyggende aktør. Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist og daglig leder Reynd AS
13.55

Panelsamtale 1: Hvordan fremme sosial utjevning og mobilitet

 • Mari Rege, professor ved Universitetet i Stavanger og leder for ekspertgruppe for barn i fattige familier
 • Katrine Vellesen Løken, professor ved Norges handelshøyskole og leder for ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet
 • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
14.15

Panelsamtale 2: Hva kan og bør skje i arbeidslivet? 

 • Monica Seem, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet
 • Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin, NTNU 
 • Kristian Heggebø, forsker ved NOVA/OsloMet
14.35

Panelsamtale 3: Bærekraftig velferd? 

 • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister
 • Gunnar Bovim, leder for helsepersonellkommisjonen
 • Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge i Helsedirektoratet
 • Geir Arild Espenes, Ordfører i Oppdal kommune
14.55 Refleksjoner fra helse- og omsorgsministeren og professor Michael Marmot og hans team

 

Last ned programmet som pdf-fil


Kontaktpersoner