Hodepine

Institutt for Nevromedisin

Hodepine

Hodepinesykdommene er svært vanlige og ofte kroniske sykdommer som rammer menn, kvinner og barn verden over.

Spenningshodepine og migrene er på andre og tredje plass på listen over de vanligste sykdommene i verden, ifølge studien Global Burden of Disease 2010 (bare tannråte er vanligere). Migrene ligger som nummer 7 på listen over spesifikke årsaker til uførhet, og er årsaken til nesten 3 % av all uførhet og over halvparten av uførhet grunnet nevrologiske tilstander. Hvert år forårsaker migrene ca. 400.000 tapte arbeids- og skoledager per 1 million innbyggere i i-land.

Noen typer hodepine karakteriseres ved at det er flere dager med hodepine enn uten. Disse inkluderer medikamentoverforbrukshodepine, som forårsakes av feilbehandling av hodepine. Denne typen, sammen med spenningshodepine, kan være årsaken til like mye uførhet som migrene.

Hodepinegruppen ved Institutt for nevromedisin jobber hovedsakelig gjennom Global kampanje mot hodepine (Global Campaign against Headache), og samarbeider med to organisasjoner:

  • Norsk kompetansetjeneste for hodepine (NKH), som er tilknyttet St. Olavs Hospital, har som hovedoppgave å samle, generere og formidle kunnskap om hodepine. Senteret har bred forskningsaktivitet med mål å belyse årsakene til og mekanismene bak hodepine, å gi behandling gjennom randomiserte studier, og å utføre epidemiologiske studier.
  • Lifting The Burden (LTB) er en veldedig stiftelse som er registrert i Storbritannia og  som leder the Global Campaign against Headache i offisielt samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Kampanjens mål er å måle byrden av hodepine verden over, øke kjennskapen til den og til slutt sette i verk tiltak for å redusere denne byrden. Institutt for nevromedisin er svært aktiv i sin rolle som Lifting the Burdens akademiske partner, og som det akademiske grunnlaget for kampanjen.
27 feb 2017