PHD på IMT

  • Båt i havbasseng

    Doktorgrad på IMT

Ph.d. på IMT

Doktorgradsstudier i et verdensledende forskningsmiljø

Ta en doktorgrad hos oss! Havets store ressurser er viktig for å løse mange av fremtidens store utfordringer, fra energiproduksjon, til transport og matproduksjon. 

En effektiv og bærekraftig utnyttelse av disse ressursene vil være avgjørende for Norges fremtid.

Institutt for marin teknikk ved NTNU er verdensledende innenfor forskning og utdanning på det marintekniske området.

Som ph.d.-kandidat har du tilgang til det største sivile marintekniske forskningssenteret i den vestlige verden, og du vil jobbe sammen med forskere som er blant de fremste i verden på sitt fagfelt.

Ph.d.-studiet er normert til tre år og omfatter en fagdel på ett semester og 2,5 år med arbeid på avhandlingen. Les mer opptak og finansiering av en doktorgradsutdanning på NTNU her.

Instituttet har i dag ca. 100 ph.d.-studenter og mange forskjellige stipendiatprogrammer, hvorav noen er finansiert av Norges forskningsråd.

Kontakt oss for å høre mer om mulighetene ved å ta en doktorgrad her eller for praktisk informasjon på eposten Institutt for marin teknikk, eller se sidene til Fakultet for ingeniørvitenskap (link to English page).