Om IMT

Om IMT

Institutt for marin teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:

  • olje- og gassutvinning til havs
  • skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri
  • fiskeriteknologi
  • havbruk

Forskningen og utdanningen ved IMT legger særlig vekt på å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger innenfor disse områdene.

illustrasjonsbilde

 

Personale

Personale 2020:

21 professorer
6 førsteamenuensis
2 universitetslektor
14 professor II
8 førsteamenuensis II
11 forskere
14 postdocs
10 professors emeriti
101 stipendiater, finansiert av IMT og/eller AMOS
11 administrative
14 teknikere
3 lærlinger

Budsjett for 2019:

130,7 MNOK

Uteksaminerte i 2019:

21 uteksaminerte doktorgradstipendiater
143 uteksaminerte mastergradstudenter

Publikasjoner 2019

Publikasjoner 2019

Academic journal articles: 193

Academic conferanse lectures: 68

Books: 2

Book chapters: 60

Les mer om våre publikasjoner her (side på engelsk).