Om IMT

Om IMT

Institutt for marin teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for havnæringene som er Norges største eksportnæringer:

  • Skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri
  • Fornybar energi til havs
  • Havbruks- og fiskeriteknologi
  • Olje- og gassutvinning til havs

Forskningen og utdanningen ved IMT legger særlig vekt på å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger innenfor disse områdene.

Institutt for marin teknikk blir en del av Norsk havteknologisenter sammen med Sintef Ocean.

 

Personale

Personale 2024

21 professorer
5 førsteamanuensis
2 universitetslektorer
14 professor II
3 førsteamanuensis II
17 forskere
7 postdoktorer
9 professorer emeriti
65 stipendiater, finansiert av IMT og/eller AMOS
11 administrative
12 teknikere
3 lærlinger

Budsjett for 2023

157 MNOK

Uteksaminerte i 2023:

18 doktorgradsstipendiater
104 mastergradsstudenter

Publikasjoner 2022

Publikasjoner 2022

Academic journal articles: 189

Academic conference lectures: 106

Books: 3

Book chapters: 41

Les mer om våre publikasjoner her (side på engelsk).