Om IMT

Institutt for marin teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:

  • olje- og gassutvinning til havs
  • skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri
  • fiskeriteknologi
  • havbruk

Forskningen og utdanningen ved IMT legger særlig vekt på å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger innen disse områdene.

illustrasjonsbilde

 

Personale i 2016:

24 professorer
4 førsteamenuensis
2 universitetslektor
14 professor II
4 førsteamenuensis II
9 forskere
23 postdocs
10 professors emeriti
90 stipendiater, finansiert av IMT og/eller CeSOS
14 administrative
19 teknikere
6 lærlinger

Budsjett for 2016:

161.1 MNOK

Uteksaminerte i 2016:

18 uteksaminerte stipendiater
112 uteksaminerte masterstudenter

Finn all informasjon i vår årsrapport 2016!

Forside til IMT ÅR 2016