Om IMT

Om IMT

Institutt for marin teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:

  • olje- og gassutvinning til havs
  • skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri
  • fiskeriteknologi
  • havbruk

Forskningen og utdanningen ved IMT legger særlig vekt på å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger innenfor disse områdene.

illustrasjonsbilde

 

Personale

Personale vår 2018:

20 professorer
7 førsteamenuensis
2 universitetslektor
17 professor II
5 førsteamenuensis II
9 forskere
11 postdocs
10 professors emeriti
111 stipendiater, finansiert av IMT og/eller CeSOS
11 administrative
17 teknikere
3 lærlinger

Budsjett for 2018:

130 MNOK

Uteksaminerte i 2018:

23 uteksaminerte doktorgradstipendiater
116 uteksaminerte mastergradstudenter

Publikasjoner 2018

Publikasjoner 2018

Academic journal articles: 176

Academic conferanse lectures: 63

Books: 4

Book chapters: 88

Les mer om våre publikasjoner her.