Om IMT

Om IMT

Institutt for marin teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:

  • skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri
  • fiskeriteknologi
  • olje- og gassutvinning til havs
  • havbruk

Forskningen og utdanningen ved IMT legger særlig vekt på å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger innenfor disse områdene.

illustrasjonsbilde

 

Personale

Personale 2022

19 professorer
8 førsteamanuensis
2 universitetslektorer
17 professor II
6 førsteamanuensis II
14 forskere
12 postdoktorer
9 professorer emeriti
116 stipendiater, finansiert av IMT og/eller AMOS
11 administrative
12 teknikere

Budsjett for 2021:

121 MNOK

Uteksaminerte i 2021:

10 doktorgradsstipendiater
96 mastergradsstudenter

Publikasjoner 2020

Publikasjoner 2020

Academic journal articles: 160

Academic conference lectures: 36

Books: 4

Book chapters: 49

Les mer om våre publikasjoner her (side på engelsk).