Forskning – Institutt for lærerutdanning

DAPHME

Discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education

Det overordnede målet med dette komparative prosjektet er å undersøke hvordan akademiseringsprosesser påvirker musikkutdanninger i Europa. For å nå dette målet, utforsker prosjektet ulike oppfatninger av musikeres kompetanse og samfunnsoppdrag. Vi baserer empirien på offisielle dokumenter og intervjuer med institusjonsledere og lærere i Sverige, Norge og Tyskland. For å analysere hvilke forestillinger om musikeryrket, kompetanse og forskning som forhandles og reforhandles, kombinerer vi diskursanalyse med profesjonsteorier. Vi gjennomfører analysene med bakgrunn fra ulike tradisjoner, verdier og institusjoner. På denne måten har vi mulighet til sammenligne motsetninger, likheter og ulikheter på institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Örebro universitet er vertsinstitusjon for DAPHME.


Samarbeidspartnere

Elin Angelo, NTNU

Eva Georgii-Hemming, prosjektleder, Örebro universitet

Stefan Gies, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Karin Johansson, Lunds universitet

Christian Rolle, Universität zu Köln

Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole