BISU: Beredskap i skole og utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

BISU: Beredskap i skole og utdanning

Jente står ved tavle og skriver 7/22. På tavlen henger bilder fra 22. juli 2011. Foto
Foto: Ana Rita Ferreira / 22. juli-senteret

I de siste årene har samfunnet, herunder skoler og utdanningsinstitusjoner, blitt påvirket av ulike risikoer og trusler. Dette innebærer alt fra terrorisme, trusler om skoleskytinger og andre voldelige hendelser og epidemier/pandemier. Globalisering og rask utvikling av ny teknologi gjør at verden stadig krymper, noe som påvirker oss mer enn vi kanskje er klar over. Det blir lettere å spre ekstreme meninger og trusler via sosiale media, og vi reiser mye på tvers av landegrenser og områder med høy befolkningstetthet. Terrorangrepene 22. juli 2011 var en vekker for Norge og samfunnet har fått økt fokus på beredskap etter dette. Men hva er status på beredskap i skole og utdanning i Norge? Hører beredskap hjemme i skolehverdagen? Hvordan bør beredskapsarbeidet i skole og utdanning gjennomføres? På hvilken måte henger skolens samfunnsmandat sammen med beredskap? Dette temaet er det særdeles lite forskning på i norsk kontekst. Forskningsgruppen Beredskap i skole og utdanning (BISU) er blant annet opptatt av å øke kompetanse og beredskapsbevissthet i skoler og samtidig fremheve fordelene ved å jobbe med beredskap på en demokratisk og inkluderende måte, og at dette skal heve elevenes opplevde trygghet i skolen.

Publikasjoner

PLIVO, pedagogikk og beredskap. En kvalitativ studie på skoleskyting og livstruende vold i skolen i nordisk kontekst.

  • Forfattere: Lyng, D., Steiro, T., Kruke, B. I., & Torgersen, G.-E.
  • Årstall: 2022

Sitat: Lyng, D., Steiro, T., Kruke, B. I., & Torgersen, G.-E. (2022). PLIVO, pedagogikk og beredskap. En kvalitativ studie på skoleskyting og livstruende vold i skolen i nordisk kontekst. Nordic Studies in Education, 42(4), 347–360.


Teaching the unknown: how to prepare students for uncertainty. Five steps that educators can take to teach students to cope with uncertainty and respond effectively to unforeseen events.

  • Forfatter: Torgersen, G.-E.
  • Årstall: 2023

Tittel: Hvorfor er ikke beredskap på timeplanen?

  • Forfattere: Lyng, D., Steiro, T., Kruke, B. I., & Torgersen, G.-E.
  • Årstall: 2022

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe

  • Professor Bjørn Ivar Kruke, Universitetet i Stavanger
  • Førstelektor Trygve Steiro, NTNU/Nord Universitet
  • Professor Glenn-Egil Torgersen, Universitetet i Sørøst-Norge