Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Steiro, Trygve. (2015) Helhetlig Perspektiv på Lederskap. Å stå på skuldrene til giganter. 2015. ISBN 9788230328484.
  • Steiro, Trygve; Torgersen, Glenn-Egil. (2011) Bedre motivasjon : praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre. Læringsforlaget. 2011. ISBN 9788293003106.
  • Torgersen, Glenn Egil; Steiro, Trygve. (2009) Ledelse, opplæring og samhandling i fleksible organisasjoner. Om menneskeliggjøring av styringssystemer. 2009. ISBN 9788299639392. Ledelse, opplæring og samhandling i fleksible organisasjoner. Om menneskeliggjøring av styringssystemer.
  • Steiro, Trygve. (2008) Er styrene opptatt av sikkerhet? I: Tinmannsvik, R. red. (2008): Robust arbeidspraksis. Hvorfor skjer det ikke flere ulykker på norsk sokkel? Tapir Forlag. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251922081.
  • Steiro, Trygve. (2006) Bedre kommunikasjon- Praktiske teknikker og konkrete eksempler for effektiv kommunikasjon. Læringsforlaget. 2006. ISBN 8299639379.

Del av bok/rapport